Verkstäderna

Verkstäderna

Verkstaderna ሓደ ካብ ንጥፈታት ናይ ምምሕዳር ንኹሉ ዕድመ ዘሳትፍ ክፍሊ እዩ።

ኣብዚ ትኽእል ንስኻ ክትረኪብ ካልኦት መሳቱኻ ኣብ መንእሰያት ማከል A-Huset, ኣብ Drömverkstan ዝተፈላለየ ዉልካዊ ሙህዞታት ብዚተፈላለየ መሳሪሒታት ክትምህዝ ትኽእል። ፎቶግራፈራ ወይ ምቅራጽ ፊልም ኣብ Medieverkstan, ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ትሳተፍ ትኽእል ምሳና ብመንገዲ Be Smart, መጻወቲ ቦውሊንግ ወይ ናይ ሻሂ ቦታ ኣብ ungdomscafét.