Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vänorter

Söderhamn har flera vänorter runt om i världen. Inom EU-samarbetet är konceptet kring vänorter fortsatt viktigt även om mycket av kommunens samarbete med andra organisationer i Europa inte är direkt kopplade till kommunens vänorter.

Kunda, Estland


Kunda ligger i norra Estland, vid finska viken med runt 4000 invånare.
Webbsida http://www.kunda.eelänk till annan webbplats (estniska)
Karta, Kunda, Estlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

S

zigethalom

, Ungern


Ett samarbetsavtal skrevs under den 10 juni 2010 mellan Söderhamn och Szigethalom. Samarbetet inriktas främst på barn och ungdom med betoning på erfarenhetsutbyte och samarbete mellan skolor.

Utbyte kan även ske inom andra områden som turism, sport och kultur genom kommunen, föreningar, konstnärer eller andra berörda

Webbsida www.szigethalom.hulänk till annan webbplats
Karta  Szigethalom, Ungernlänk till annan webbplats

Szczecinek, Polen


Ett samarbetsavtal skrevs under den 19 februari 2008 mellan Söderhamn och Szczecinek. Partnerskapet innebär bland annat att båda städerna tar på sig att utveckla samarbete inom bland annat områdena kultur, sport, turism, miljöskydd, utbildning, företagsamhet med mera.

Kommunerna hoppas kunna genomföra gemensamma EU-projekt. Utbyte och kontakter mellan unga människor har utpekats som särskilt viktiga.

Webbsida http://www.szczecinek.pllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta Szczecinek, Polenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga samarbeten

Brin Navolok, Arkhangelsk, Ryssland


Trönö i Söderhamns kommun har en samarbetsort 10 mil söder om Archangelsk i nordvästra Ryssland.

Karta Brin Navolok/Erin Navoloklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jakobstad, Finland

(fadderort)


Samarbetet går tillbaka till 1940-talet då Söderhamn blev fadderort till Jakobstad. Utbyten och samarbete har främst skett inom kulturområdet.

Jakobstad ligger vid Bottenviken i landskapet Österbotten. I Österbotten talas både svenska och finska.

Webbsida http://www.jakobstad.filänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta Jakobstad, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Os, Hordaland, Norge


Söderhamns kommun har ett mångårigt samarbete med Os. Os ligger på södra delen av Bergenhalvön och har cirka 16 000 invånare.

Webbsida https://oskommune.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta Os, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söderhamns kommun


Projektkontoret
826 80 Söderhamn
Besök: Rådhuset
Oxtorgsgatan 19
Tel 0270-753 13
projektkontoret@soderhamn.se
Maria Svensson
Projektutvecklare
(internationellt arbete och
extern finansiering)
Tel 0270-753 13
maria.svensson@soderhamn.se
Uppdaterad: 2012-09-06
Tipsa en kompis
Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post