Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ett ärendes gång

En handling kan inkomma på flera olika sätt till kommunen. Det kan till exempel vara ett dokument inskickat av en myndighet eller ett företag, en motion från våra politiska partier, ett medborgarförslag, ett dokument från en medarbetare eller från våra nämnder eller bolag.

  1. Handlingen registreras i den aktuella nämndens diarium. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har den ett ärendenummer och sorteras där, annars skapas ett nytt ärendenummer.
  2. Om en annan myndighet behöver ge synpunkter på ärendet skickas en remiss dit.
  3. Medarbetare i nämndens förvaltning kan bereda och lämna yttrande i ärendet genom ett tjänsteutlåtande.
  4. Remissvar/tjänsteutlåtande kommer in.
  5. När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.
  6. Nämnden beslutar i ärendet och skriver protokoll.
  7. Beslutet skickas till berörda för kännedom, utförande eller vidare beslut.
  8. Ärendet avslutas och arkiveras. 
  9. Alla handlingar i ett ärende samlas under samma diarienummer via den nämnd som hanterar ärendet. Vill du veta mera om ett ärende eller handlingar, kontakta diariet i aktuell nämnd.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontaktuppgifter

Kontakta nämnd

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter