Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL) skyddar din personliga integritet mot kränkning vid databehandling av personuppgifter. Här beskriver vi kommunens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftansvarig

I kommunen är varje nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig för sin verksamhet. Dvs att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Personuppgiftsombud

Den personuppgiftansvariga nämnden/styrelsen utser en person till personuppgiftsombud. Ombudet ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Det finns alltså många olika personuppgiftsombud i vår kommunala organisation. 

Rätt till registerutdrag och rättelse

Den som samlar in och registrerar personuppgifter måste informera om detta till dig som registreras.

Du har rätt att en gång per år, utan avgift, ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig, genom en skriftligt undertecknad ansökan till den personuppgiftsansvariga nämnden/styrelsen.

Du har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter om dig som vi behandlar.

Nytt regelverk 2018

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter från maj 2018. Det innebär en hel del förändringar för alla som behandlar personuppgifter.

Det nya regelverket består av två rättsakter: den allmänna dataskyddsförordningen som gäller behandling av personuppgifter generellt samt ett direktiv om personuppgiftsbehandling i brottsbekämpande verksamheter.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Hellena Bäck
0270-753 63

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter