Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat. Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Men notarius publicus kan arbeta även utanför det angivna området.

Detta gör notarius publicus

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att
• bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
• närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
• kontrollera lotteridragningar  
• bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.  

Notarius publicus får ta ut skälig ersättning för utfört uppdrag.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontaktuppgifter

Notarius publicus
Mari Lundquist
Juristbyrån
Västra Parkgatan 2
826 31 SÖDERHAMN
Telefon: 0270-151 20
e-post: mari@juristlundquist.se

Biträdande notarius publicus
Hosam Sager
LRF Konsult
Långgatan 7
821 43 BOLLNÄS
Telefon: 0278-63 92 62
e-post:
hosam.sager@lrfkonsult.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-06-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter