Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Överklaga beslut från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med myndighetsutövning, det innebär bland annat att de flesta av de beslut vi fattar är överklagningsbara.

Om du vill överklaga ett beslut måste det ske inom 3 veckor från då du tog emot beslutet.

Om du behöver hjälp med överklagan eller har frågor om hur du ska göra en överklagan, kontakta aktuell handläggare. Namn och kontaktuppifter hittar du på det beslut du fått.

Så överklagar du ett beslut

Överklagan ska innehålla följande:

1. Vilket beslut du överklagar.

2. Vilken ändring i beslutet du vill ha.

3. Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

4. Skrivelsen ska undertecknas av dig.

Skrivelsen ska adresseras till Förvaltningsrätten men skickas till Arbetsmarknads- och socialnämnden:
Söderhamns kommun
Arbetsmarknads- och socialnämnden
826 80 SÖDERHAMN

Om du anlitar ombud

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Ombudet ska sända in fullmakt i orginal samt uppge namn, adress och telefonnummer. Fullmakt kan beställas hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningen via förvaltningens reception tfn 0270-752 95.

Hantering av din överklagan

När du skickat in din överklagan görs en bedöming om det inkommit i tid eller ej. Om du inte överklagat beslutet inom 3 veckor avvisas överklagan.

Om överklagan inkommit i rätt tid omprövar handläggaren/den instans som fattat beslutet ärendet och väger då in uppgifterna som du lämnat i överklagan.

Om handläggaren/instansen finner anledning att ändra beslutet så sker detta och du får ett nytt besked om hur beslutet ändrats. Beslutet kan ändras helt i enlighet med ditt önskemål eller delvis.
Om beslutet ändras delvis så kan det innebära att du fortsatt vill överklaga den del av beslutet som ni inte kom överens om.

Om handläggaren inte finner skäl att ändra sitt ursprungsbeslut, trots din överklagan, skickar denne samtliga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Falun för beslut.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter