Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Klagomål - Bygg, miljö och hälsa

Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Om problemet inte avhjälps kan du vända dig till Bygg- och Miljöförvaltningen.

Här kan du lämna alla typer av klagomål till bygg- och miljöförvaltningen där bestämmelser i miljöbalken och plan-och bygglagen gäller. Klagomålet kan t.ex. gälla störning i inomhusmiljö (buller, fukt, mögel etc.), miljöproblem utomhus (utsläpp, rök, nedskräpning etc.) eller olovligt uppförd byggnad.

Personuppgifter
Om du vill vara anonym fyller du inte i dina personuppgifter
Personuppgifter
PLATS FÖR SKADA ELLER STÖRNING:
Fastighet * (obligatorisk)
Fastighet


Även lägenhetsnummer om aktuelltKlagomål gäller * (obligatorisk)
Multiple selection

Hur uppstod störningen/Orsak till störningen

Ange datum när störningen upptäcktes
Tidpunkt för störningen
Multiple selection


T.ex. luftrörsbesvär, rethosta, andningsbesvär, astma, ögonbesvär, klåda, stressreaktion, risk för cancer
Är fler störda av samma problem?
Fyll i person/kontaktuppgifter för dessa.


Kontaktuppgifter till den som du anser är ansvarig för störningen
Fyll i de uppgifter du kan.
Kontaktuppgifter till den som du anser är ansvarig för störningen
Verksamhetsnamn/Företag
Har du själv varit i kontakt med personen eller verksamheten du klagar på * (obligatorisk)
Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål.
Har du själv varit i kontakt med personen eller verksamheten du klagar påAnge datum och om möjligt ange vilket svar du fick

Ange datum och om möjligt ange vilket svar du fick

Beskriv vad som har skett sedan du har varit i kontakt med personen/verksamheten. Ange även om det finns några inplanerade åtgärder.

Information om behandling av personuppgifter.
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer information se www.soderhamn.selänk till annan webbplats

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Blankett för klagomålPDF (pdf, 250.6 kB)
Du kan även skriva ut en blankett som du fyller i och skickar.

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter