Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Klagomål - Bygg, miljö och hälsa

Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Om problemet inte avhjälps kan du vända dig till Bygg- och Miljöförvaltningen.

Här kan du lämna alla typer av klagomål till bygg- och miljöförvaltningen där bestämmelser i miljöbalken och plan-och bygglagen gäller. Klagomålet kan t.ex. gälla störning i inomhusmiljö (buller, fukt, mögel etc.), miljöproblem utomhus (utsläpp, rök, nedskräpning etc.) eller olovligt uppförd byggnad.

Personuppgifter
Om du vill vara anonym fyller du inte i dina personuppgifter
User information
PLATS FÖR SKADA ELLER STÖRNING:
Fastighet *


Även lägenhetsnummer om aktuelltKlagomål gäller *
Multiple selection

Hur uppstod störningen/Orsak till störningen

Ange datum när störningen upptäcktes
Tidpunkt för störningen
Multiple selection


T.ex. luftrörsbesvär, rethosta, andningsbesvär, astma, ögonbesvär, klåda, stressreaktion, risk för cancer
Är fler störda av samma problem?
Fyll i person/kontaktuppgifter för dessa.
User information

User information

Kontaktuppgifter till den som du anser är ansvarig för störningen
Fyll i de uppgifter du kan.
User information
Verksamhetsnamn/Företag
Har du själv varit i kontakt med personen eller verksamheten du klagar på *
Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål.Ange datum och om möjligt ange vilket svar du fick

Ange datum och om möjligt ange vilket svar du fick

Beskriv vad som har skett sedan du har varit i kontakt med personen/verksamheten. Ange även om det finns några inplanerade åtgärder.

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som Du lämnat dem för. Du kan årligen skriftligen begära hos nämnd/förvaltning att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Den som handlägger din anmälan/ansökan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna kommer att behandlas. Du kan även kontakta kommunens personuppgiftsombud om du har frågor kring detta.

Bygg- och miljöförvaltningen

Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Blankett för klagomålPDF (pdf, 250.6 kB)
Du kan även skriva ut en blankett som du fyller i och skickar.

Granskad/Uppdaterad: 2016-11-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter