Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Blanketter inom omsorg och stöd

Till flera av e-tjänsterna behöver du e-legitimation.

E-tjänster och blanketter Omsorg och stöd

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro för avgifter inom äldre- och funktionshindersomsorg (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 438.5 kB)

Bistånd enligt socialtjänstlagen(SOL) (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 35.2 kB)

Bostadsanpassning (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 35.3 kB)

Fullmakt


PDFPDF (pdf, 28.6 kB)

Föreningsbidrag (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 300.1 kB)

Föreningsbidrag (återrapportering)


PDFPDF (pdf, 242.1 kB)

Förhandsbesked enligt LSS


PDFPDF (pdf, 46.6 kB)

Försörjningsstöd (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 161 kB)

Försörjningsstöd (informationsfolder)


PDFPDF (pdf, 185 kB)

Insatser enligt LSS (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 37.6 kB)

Korttidstillsyn barn över 12 år
LSS 9:7 (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 10.7 kB)

Plats på barnkoloni (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 71.8 kB)

Reseräkning


PDFPDF (pdf, 68.1 kB)

Synpunkt Omvårdnad


PDFPDF (pdf, 260.3 kB)

E-tjänster och blanketter Överförmyndaren

Namn

E-tjänst

Blankett

Ansökan om god man/förvaltare (egen)


PDFPDF (pdf, 46.5 kB)

Ansökan om god man/förvaltare (anhörig)


PDFPDF (pdf, 49.8 kB)

Anmälan om god man/förvaltare (tredje part)


PDFPDF (pdf, 88.9 kB)

Ansökan om samtycke till rättshandling


PDFPDF (pdf, 110.5 kB)

Ansökan uttagsmedgivande FB 13.8


PDFPDF (pdf, 25.1 kB)

Ansökan uttagsmedgivande FB 14.8

 

PDFPDF (pdf, 24.6 kB)

Arvodesräkning ensamkommande barn

 

PDFPDF (pdf, 92.2 kB)

Redogörelse (bilaga till årsräkning/sluträkning)


PDFPDF (pdf, 89.7 kB)

Resejournal


PDFPDF (pdf, 183 kB)

Sluträkning


PDFPDF (pdf, 48.9 kB)

Tillgångsförteckning huvudman


PDFPDF (pdf, 114.6 kB)

God man förvaltare årsräkning


PDFPDF (pdf, 276 kB)

Förmyndare Årsräkning


PDFPDF (pdf, 940.4 kB)

Åtagandeblankett förvaltare


PDFPDF (pdf, 36.8 kB)

Åtagandeblankett god man


PDFPDF (pdf, 36.8 kB)

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Mer information

 

Acrobat Reader
Du måste ha Adobe Reader för att läsa blanketterna i PDF-format.
Ladda ner Adobe Acrobat Readerlänk till annan webbplats

E-legitimation           www.e-legitimation.selänk till annan webbplats

Beställ blankett

Beställ pappersblankett

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter