Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Mot droger

Alkohol och droger leder ofta till kriminalitet och våld och utgör ett hot mot tryggheten i samhället.

Det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är viktigt i arbetet med att ge barn och ungdomar en god uppväxtmiljö. Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

ANDT-strategi

I kommunens lokala ANDT-strategi kan du bland annat läsa om våra insatser för att

  • Tillgång till alkohol, narkotika och tobak ska minska
  • Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, doping eller tobak
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska
  • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska
  • Få en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Folkhälsosamordnare
Marcus Häggström
0270-752 41

Relaterad information

ANDT-strategi 2015 - 2019PDF (pdf, 190.4 kB)

Analys och bakgrund till ANDT-strategiPDF (pdf, 343.1 kB)

Medborgarlöfte 2016PDF (pdf, 64.5 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2017-09-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter