Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Datormus i form av ett hjärta

E-förslag - så gör du

Har du en idé om att förbättra eller utveckla Söderhamn? Här kan du läsa våra riktlinjer för att lämna e-förslag (elektroniskt förslag) till förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun.

Tillsammans utvecklar vi Söderhamns kommun

Det är viktigt för våra verksamheter att få in idéer och förslag. Genom e-förslag vill Söderhamns kommun skapa en öppen och transparent förslagsprocess. Alla ska kunna följa gången för ett förslag. Både medarbetare och förtroendevalda kan se vilka frågor kommunens medborgare är engagerade i.

Detta är e-förslag

Genom e-förslag kan du lämna en idé eller ett förslag till kommunens förtroendevalda. E-förslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig. Du kan själv marknadsföra ditt förslag genom olika kampanjer, till exempel i sociala medier.

E-förslag publiceras på soderhamn.se under tre månader. Alla kommun­medlemmar som vill stödja förslaget kan rösta på det. Om fler än 25 personer röstat på ett förslag går det vidare till politisk beredning.

Vem kan lämna in e-förslag?

Alla som vill kan lämna in e-förslag till oss, du behöver inte vara invånare eller kommunmedlem i Söderhamns kommun. Det finns inte någon åldersgräns för att lämna förslag, men om du är under 15 år behöver någon av dina vårdnadshavare/föräldrar samtycka till att du får använda tjänsten e-förslag.

Hur lämnar jag e-förslag?

Du lämnar ditt e-förslag via webbformulär. Ditt namn kommer att synas i det publicerade förslaget. Om du inte kan använda webbformuläret kan du skicka ditt e-förslag till Kundtjänst (kundtjanst@soderhamn.se) så publicerar vi det åt dig.

Hur gör jag om jag inte har tillgång till dator?

Du kan få tilgång till dator på följande platser:

  • Söderhamns stadsbibliotek och biblioteket i Ljusne, här kan du låna en dator om du anmäler dig som låntagare (kostnadsfritt).
  • Medborgarkontoret i Ljusne, datorer som alla kan låna.
  • Kundtjänst, Faxholmsgatan 3, dator som alla kan låna.

Om du vill få hjälp med att lägga in ditt förslag elektroniskt kan du vända dig till Kundtjänst eller Rådhusets reception.

Hur utformar jag förslaget?

Ditt förslag behöver en tydlig rubrik och en kortfattad beskrivning med tydlig information om vad du vill ska hända. Förslaget ska vara konkret och handla om verksamhet som kommunen kan besluta om. Du kan bifoga dokument och bilder till ditt e-förslag.

Publiceras mitt e-förslag på en gång?

Vi behöver granska ditt förslag innan det publiceras. Publicering sker vanligtvis inom sju arbetsdagar. Vi granskar enligt följande kriterier:

  • Förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvar. Vissa frågor kanske hör till en annan myndighet eller instans.
  • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
  • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.
  • Om förslaget rör en fråga där en verksamhet själv beslutar så överlämnar vi förslaget direkt till aktuell förvaltning.

Rösta för att stödja e-förslag

Aktuella e-förslag till Söderhamns kommun visas på soderhamn.se och samlar röster under tre månader. Det behövs minst 25 röster för att ett e-förslag ska gå vidare till politisk beredning. Röstnivån ger förslagen en bredare folklig förankring.

Vem kan rösta på ett e-förslag?

Du som är kommunmedlem kan rösta på ett e-förslag. Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt där.

Du kan stödja ett e-förslag genom att rösta via webbformulär. Under fliken ”aktuella e-förslag" ser du vilka förslag det går att rösta på. 

Vad händer efter röstningstidens slut?

Varje e-förslag samlar röster i tre månader. Förslag som fått minst 25 röster från kommunmedlemmar går vidare till politisk beredning.

Hur går e-förslagen vidare politiskt?

Om ett förslag fått tillräckligt många röster går det till kommun­fullmäktige, som avgör om frågan kan beslutas direkt i en nämnd eller behöver beredas.

Om en nämnd ensam ska besluta i frågan utreds den av aktuell förvaltning innan beslut i nämnden.

Om kommunfullmäktige ska besluta i frågan går ditt ärende först till kommunstyrelsen, som även kan avgöra om fler nämnder behöver lämna synpunkter. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Vad händer med förslag som får mindre än 25 röster?

Förslag som inte nått upp till den angivna röstnivån inom tre månader avslutas men sparas i systemet.

Även om en fråga inte gått vidare är det möjligt för ledamot i en nämnd att hämta inspiration och väcka frågan, genom ett så kallat nämndinitiativ. Ett sådant initiativ måste väckas i ledamotens namn och ledamoten har rätt att ändra delar av förslaget.

Lagar och regler som styr

Alla förslag till Söderhamns kommun behandlas i enlighet med gällande lagar och regler. Vi värnar både om allmänhetens rätt till insyn och din integritet.

Vad innebär rätten till insyn?

Kommunens verksamhet omfattas av olika lagar och principer, för att säkerställa öppenhet och tillgång till det vi gör. Vi kan behöva lämna ut en handling du skickat in, eller en namnlista där det står att du röstat för ett förslag, om någon begär det.
Läs mer under Beslut, insyn och rättssäkerhet.

Hur skyddas min och andras integritet?

När du lämnar ett e-förslag behöver vi registrera ditt namn och dina kontaktuppgifter, för vår administration. Ditt namn kommer att synas i handlingarna om förslaget går vidare till politisk beredning.

Uppgifter om enskilda personer behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för e-förslag är kommunstyrelsen i Söderhamn.

Vi granskar alla e-förslag gentemot bland annat integritetsskydd, de får till exempel inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter