Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Cityhuset, foto H Einarsson.

Du hittar Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Cityhuset. Ingång från torget, Köpmangatan 2 B.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Förvaltningen hanterar frågor kring ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildning sköts också av förvaltningen, samt integrations- och migrationsfrågor, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Kommunens interna bil- och cykelpool och bemanningsenhet har också sin organisatoriska hemvist här.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förbereder och utför de beslut som fattas av politikerna i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter:

Tystnadsplikt

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att varken socialsekreteraren eller annan
personal hos myndigheten, som huvudregel, får lämna ut några uppgifter
om er till någon annan myndighet eller utomstående person utan ditt medgivande.

Söderhamns kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Köpmantorget 2 B
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Receptionen 0270-752 95

Postadress

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Lena Wetterlind

Förvaltningschef
Lena Wetterlind

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter