Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Du hittar numera Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Förvaltningshuset, Västra Storgatan 16-18.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Förvaltningen hanterar frågor kring ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder sköts också av förvaltningen. Kommunens interna bil- och cykelpool och bemanningsenhet har också sin organisatoriska hemvist här.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förbereder och utför de beslut som fattas av politikerna i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Förvaltningens verksamhetsområden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen består av fyra verksamhetsområden, varje verksamhetsområde har en eller flera enheter.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att varken socialsekreteraren eller annan personal hos myndigheten, som huvudregel, får lämna ut några uppgifter om er till någon annan myndighet eller utomstående person utan ditt medgivande.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18

Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Lena Wetterlind

Förvaltningschef
Lena Wetterlind

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter