Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kvalitet och utveckling

Kvalitetsarbetet handlar om utveckling, vilket innebär att vi på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med uppföljning och utvärdering kopplat till ständiga förbättringar. Vi vill på ett prestigelöst sätt ändra snabbt och bra på det som inte fungerar i vår verksamhet. Vi vill göra rätt saker, d.v.s. de insatser och det stöd vi erbjuder ska vara anpassade till de lokala behoven i vår kommun och nå de effekter som är planerade.

En systematisk och fortlöpande kvalitetssäkring av vårt arbete är en viktig förutsättning för att våra brukare ska känna förtroende för vår verksamhet. Socialnämnden fastställer målen för vår verksamhet, som Arbetsmarknads. och socialförvaltningen sedan ska omsätta i praktisk handling - utförande.

För att få kvitto på hur väl vi utför våra insatser och att vi gör rätt saker är det nödvändigt att fråga våra brukare, de som vi är till för. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg för att få kunskap hur verksamheten fungerar. Med denna kunskap som grund kan vi göra de förbättringar som krävs.

  • Fokusgrupper (en form av gruppintervju där deltagarna ger sina synpunkter på en aktuell fråga)
  • Brukarundersökningar (enkäter och intervjuer)
  • Synpunkts- och klagomålshantering
  • Processkartläggning (flödesbekrivning av våra insatser steg för steg för att finna förbättringsområden)
  • Stickprovsgranskning av delegerade ärenden (alla beslut som fattats av förvaltningen under en månad delges nästkommande Arbetsmarknads- och socialnämnd; inför varje nämnd redovisas mera omfattande minst två ärenden, som uttagits av politisk ledamot från delegationslistan)
  • Årlig internkontrollplan (som anger vilka områden vi ska syna extra för att förhindra skada och/eller förluster uppstår)

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18

Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Tyck till om vår verksamhet


Säg vad du tyckerPDF
(pdf, 1022.3 kB)

Policy för synpunkthanteringPDF (pdf, 102.7 kB)

Hur vi tar emot synpunkterPDF (pdf, 36.2 kB)

Relaterad information

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetePDF (pdf, 399.3 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-07-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter