Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Välkommen med din synpunkt

Här kan du lämna en synpunkt som gäller verksamheter inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen:

  • Resurscentrum (RC)
  • Söderhamns dagliga verksamhet (SDV)
  • Familjeenheten
  • Vuxenenheten
  • Försörjningsenheten
  • Ensamkommande barn
  • Förvaltning/Nämnd

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet.
När din synpunkt är mottagen kommer du att få ett ärendenummer som används vid kontakter i ärendet.
Du kan vara anonym, i dessa fall ges ingen återkoppling i ärendet.

Jag som lämnar synpunkten är: *
Multiple selection

Denna synpunkt gäller: *

Synpunkten gäller verksamheten: *

Hur vill du bli kontaktad? *

Kontaktuppgifter:
User information
Personuppgifter
Personuppgifter som Du lämnar i denna blankett behandlas i syfte att registrera och administrera Ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifterna får bara användas för det ändamål som Du lämnat dem för. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Offentlighet
Tänk på att all information som befordras med e-post och lagras i elektroniska brevlådor lyder under samma regler om offentlighet och sekretess som för traditionellt postbefordrade handlingar.
Läs mer om offentlighet och sekretess.

Söderhamns kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Köpmantorget 2 B
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Receptionen 0270-752 95

Postadress

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter