Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vad händer med min synpunkt?

Synpunkter och klagomål

Vi inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen vill ta del av dina synpunkter och klagomål för att ständigt förbättra våra verksamheter:

  • Förvaltningskontoret arbetsmarknads- och socialförvaltningen
  • Resurscentrum (RC)
  • Söderhamns dagliga verksamheter (SDV)
  • Familjeenheten
  • Vuxenenheten
  • Försörjningsenheten
  • Ensamkommande barn

I formuläret/blanketten kan du lämna dina synpunkter, klagomål och förslag till förbättringar.

Kan jag vara anonym?

Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter eller klagomål. I de fall du önskar svar behöver vi ditt namn och din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Vem kan läsa mina synpunkter och klagomål?

Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När får jag svar?

Inom tre arbetsdagar kommer du att få en bekräftelse från förvaltningen att handlingen inkommit, du får även ett ärendenummer. Inom tio arbetsdagar kommer du att få svar från ansvarig handläggare av ärendet.

Hur hanteras mina synpunkter?

Dina synpunkter och klagomål skickas in via webbformulär eller pappersblankett för registrering i synpunktshanteringen. Därefter kommer ärendet att fördelas till berörd chef för vidare åtgärd. Under handläggningstiden ger ansvarig handläggare återkoppling till synpunktslämnaren. När ärendet är klart avslutas det.
Statistik av inkomna klagomål och synpunkter kommer att redovisas för nämnden. Den samlade kunskapen ger nämnd och förvaltningsledning viktig information om vilka förbättringsområden som ska prioriteras.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18

Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Granskad/Uppdaterad: 2018-07-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter