Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Resurscentrum

Resurscentrum är en utvecklande resurs för enskilda individer och organisationer inom Söderhamns kommun. Resurscentrum ansvarar för kommunens interna bemanningstjänst, Bemanningen, kommunens arbetsmarknadsprogram AME, samt Bilpoolen.

Resurscentrum samverkar externt och internt med olika myndigheter och organisationer. för att nå samsyn och god kvalitet samt samordna alla resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns även insatser för att göra personerna i fråga mindre beroende av ekonomiskt bistånd.
Resurscentrum har också del i introduktionen till Söderhamn och Sverige för nyanlända flyktingar och invandrare, i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Läs mer om om Arbetsmarknadsenheten
Inom arbetsmarknadsenheten finns Högtrycket/Ungdomssamverkan som riktar sig till arbetssökande ungdomar i åldern 16-24 år.
Läs mer om Högtrycket/Ungdomssamverkan

Bemanningen

Bemanningen är Söderhamns kommuns egen personalpool. En resurs för att täcka ordinarie personals frånvaro vid semestrar, utbildning, sjukdom mm.
Mer information om Bemanningen

Bil- och cykelpoolen

Söderhamns kommun har en kommuncentral bil- och cykelpool där kommunens förvaltningar och kommunala bolag är kunder och där de anställda kan boka fordon (personbil, minibuss och elcyklar) i ett gemensamt bokningssystem. På uppdrag av kommunstyrelsen ligger bil- och cykelpoolen organisatoriskt under Resurscentrum, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Mer information om Bil- och cykelpoolen

Söderhamns kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Resurscentrum

Norra vägen 1
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
asn@soderhamn.se

Resurscentrum

Verksamhetschef

Mats Frelin
Tel 0270-753 99

Våra huvudsakliga samarbetspartner och uppdragsgivare

Försäkringskassan FKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arbetsförmedlingen AFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter