Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Barn och utbildning

"Lärande och mångfald är den viktigaste inspirationskällan för nyskapande och utveckling av individer och företag. I Söderhamn finns tillgång till utbildning och lärande av hög kvalitet för skiftande behov."                Vision Söderhamn

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med frågor som rör barnomsorg och skola för barn och ungdomar i åldern 0-15 år. Verksamheten omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola.

Verksamheterna är uppdelad i fyra verksamhetsområden med en ansvarig verksamhetschef för respektive område. De fem områdena är:

  • Förskola 
  • Skola
  • Kulturskola
  • Studie- och yrkesvägledning och it-pedagogik

Därutöver finns också ett förvaltningskontor.

"Alla ska lyckas"

En kreativ och utmanande förskola och skola där barn och elever ges möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv och därmed välja sin egen framtid.

                                             Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Tfn kundtjänst 0270-750 00
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter