Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Samhällsplaneringsenheten

Samhällsplaneringsenheten arbetar med strategi och utveckling. Här finns också kontroll- och kvalitetsfunktioner för att följa upp och utveckla kommunens styr- och ledningsmodell. Projektkontoret ger stöd och råd till kommunens projektansvariga i olika verksamheter.

Projektutvecklare på Projektkontoret hör till enheten.

Folkhälsosamordnaren leder kommunens folkhälsoarbete. Målet är att bidra till en bättre och mer jämlikt fördelad folkhälsa till Söderhamns medborgare, genom att strategiskt införliva folkhälsa i kommunal verksamhet och med särskilda folkhälsoaktiviteter. Samordnar även trygghet i centrum och förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT).

IT-strategen leder kommunförvaltningens interna arbete kring IT-behov och -utveckling. IT-strategen är kommunens kravställare gentemot driftbolaget Söderhamn Nära.

Integrationssamordnaren samordnar, stödjer och följer upp integrationsarbetet i kommunen. Det handlar om att delta i interna och externa nätverk och samarbeten, följa utvecklingen på nationell nivå och verka för att skapa en helhetsförståelse kring flyktingmottagande och integration.

Samhällsplaneraren hanterar frågor och projekt som relaterar till kommunens översiktsplan och övergripande samhällsplanering.

Kvalitetsutvecklare och controller arbetar med översyn och införande av kommunens styr- och ledningsmodell.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Marianne Johansson

Chef, samhällsplaneringsenheten
Marianne Johansson
0270-753 30

Kontaktuppgifter till övriga medarbetare.

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter