Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för samhällsservice i olika former. Det innefattar bland annat kultur- och föreningsverksamhet, Verkstäderna, kost til skolor och äldreboenden, fastigheter, gator/vägar och parker.

Förvaltningens avdelningar

Kostavdelningen

Kostavdelningen ansvarar för tillagning av måltider, utifrån Livsmedelsverkets nationella råd och riktlinjer, till barn, elever och äldre i förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden i Söderhamns kommuns regi. Tillagning sker även av matportioner till Hemtjänstens matdistribution, Söderhamns Dagliga Verksamheter.

Kultur & Fritid

Kultur- och fritidsenheten har som uppgift att skapa goda förutsättningar för kommunens kultur- och fritidsliv bland annat för att ni som vistas i kommunen ska ha tillgång till ett så variationsrikt utbud av aktiviteter som möjligt

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gator, vägar, offentlig belysning, parker och lekplatser, kommunens fastigheter, mark och byggnader samt lokalvård i kommunens egna fastigheter. 

Städavdelningen

Städavdelningen ansvarar för lokalvård i kommunala verksamheter och byggnader. Våra objekt uppgår till ca 80 i antal. Lokaltyperna är förskolor,
fritids, skolor, vård- och omsorgsboenden, kontor, bibliotek, aktivitetshus, parken, sopstation, reningsverk, värmeverk, räddningstjänst och
idrottsanläggningar.

Söderhamns kommun

Kultur & Samhällsservice
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn
Telefon: 0270 - 751 69
Fax: 0270 - 751 05
Skicka e-post

Förvaltningschef (tf)

Veronica Henriksson
0270-751 17

Kultur & Fritid
Anders Uddén
Tel 0270-752 12

Tekniska avdelningen
Ali Nefzi
Tel 0270-753 85

Kostavdelningen
Sonia Persson
Tel 0270-750 36

Städavdelningen
Jessica Hellberg
Tel 0270-753 89

Ekonom
Lennart Persson
Tel 0270-753 25

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter