Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Styrdokument för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beredningsorgan till kommunfullmäktige och leder och samordnar verksamheten i övriga nämnder. De lagar som styr kommunfullmäktige styr också arbetet i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Eftersom kommunstyrelsen har övergripande ansvar för kommunens verksamhet så fungerar även kommunstyrelsen som intern arkivmyndighet, pensionsmyndighet, med mera. Lagar och reglementen som styr sådana funktioner räknas inte upp här.

Organisation och kontaktuppgifter

Kommunstyrelseförvaltningen

Reglemente och styrdokument för nämnden

Lagar som styr allt kommunalt arbete

  • Se kommunfullmäktiges styrdokument

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter