Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har politiskt ansvar för individ-och familjeomsorgen i kommunen. Nämnden hanterar frågor kring ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem.

Nämnden har också politiskt ansvar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, integrations- och migrationsfrågor, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, kommunens bil- och cykelpool och kommunens bemanningsenhet.


Ledamöter

Personliga ersättare

Lennart Gard (S), ordförande

Mustafa Sido (S)

Gunbritt Wallström (V), vice ordförande

Aslan Azad Faruk (V)

Monica Zellafors (S)

Yvonne Steen (S)

Susanne Larsson (S)

Kjell Pettersson (S)

Pär-Olof Stål (C)

Lennart Andersson (C)

Christina Andersson (S)

Maria Lind (S)

Annika Norlin (C)

Camilla Jonsson (C)

Linda Elgestad (M)

Magnus Ludvigsson (L)

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)

Tony Svensson (SD)

Anette Kindström (-)

Ulla Lorendahl (SD)

Johan Nilsson (MP)

Gabriella Pettersson (MP)

 

 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

E-post: Arbetsmarknds- och socialnämnden

Socialnämndens ordförande Mattias Benke

Nämndordförande

Lennart Gard (S)
Tel 070 311 65 64

Reglemente ASNPDF (pdf, 142.7 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter