Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har politiskt ansvar för individ-och familjeomsorgen i kommunen. Nämnden hanterar frågor kring ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem.

Nämnden har också politiskt ansvar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, integrations- och migrationsfrågor, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, kommunens bil- och cykelpool och kommunens bemanningsenhet.


LedamöterPersonliga ersättare
Lennart Gard (S), ordförande

Mustafa Sido (S)

Gunbritt Wallström (V), vice ordförande

Emelie Embretsen Ekmark (V)

Monica Zellafors (S)

Yvonne Steen (S)

Susanne Klevbert (S)

Kjell Pettersson (S)

Pär-Olof Stål (C)

Lennart Andersson (C)

Christina Andersson (S)

Marcela Dimander (S)

Annika Norlin (C)

Camilla Jonsson (C)

Linda Elgestad (M)

Magnus Ludvigsson (L)

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)

Tony Svensson (SD)

Anette Kindström (SD)

Ulla Lorendahl (SD)

Johan Nilsson (MP)

Gabriella Pettersson (MP)

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post: Arbetsmarknads- och socialnämnden

Socialnämndens ordförande Mattias Benke

Nämndordförande

Lennart Gard (S)
Tel 070 311 65 64

Reglemente ASNPDF (pdf, 142.7 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2017-12-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter