Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för:

  • Pedagogisk verksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar i kommunen i form av förskoleklass, grundskola och grundsärskola
  • Kulturskola

Nämnden har också ett ansvar för att bedriva och utveckla samarbete med andra kommunala och samhälleliga organ, föreningar, företag med flera organisationer.

Nämnden arbetar med långsiktig planering och utveckling av dessa verksamheter, samt beslutar om budgetfördelning inom verksamheten.

Nämndens arbete inriktas på att skapa förutsättningar för att nå målen i nationella styrdokument för skola och förskola samt de inriktningsmål fullmäktige beslutat.


Ledamöter

Personliga ersättare

Alexandra Gard (S), ordförande

Susannde Klevbert (S)

Gun Källgren (S)

Hannes Vainionpää (S)

Johannes Tyve (S)

Patrik Tinglöf (S)

Erik Sköld (S)

Henrik Viberg (S)

Jan-Eric Berger (C)

Martina Eriksson (C)

Eva-Mai Minuer Tynong (SD)

Tony Svensson (SD)

Jonas Lindberg (M)

Maria Leander (M)

Teresa Vanova Benke (L)

Maria Hansson (KD)

Benny Gustafsson (V), vice ordförande

Eva Anita Königsson (V)

Claes B Jacobsson (MP)

Elin Vestling (MP)

Christer Ödmann (SD)

Liselott Larsson (SD)

 

Ledamöter

Alexandra Gard (S) ordöfrande i barn- och utbildningsnämnden

Alexandra Gard (S), ordförande
Telefon 073-46 04 632
Epost

Benny Gustafsson (V) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Benny Gustafsson (V), vice ordförande
Telefon 070-64 60 636
Epost

Christer Ödmann

Christer Ödmann (SD)
Telefon 070-24 06 020
E-post

Claes B Jacobson (MP) ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Claes B Jacobson (MP)
Telefon 072-05 24 023
Epost

Erik SKöld (S) ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Erik Sköld (S)
Telefon 073-03 05 087
Epost

Eva-Mai Minuer Tynong

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)
Telefon 073-04 94 914
E-post

Gun Källgren

Gun Källgren (S)
Telefon 070-94 11 849
E-post

Jan-Eric Berger (C) ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Jan-Eric Berger (C)
Telefon 070-32 19 963
Epost

Jonas Lindberg (M) ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Jonas Lindberg (M)
Telefon 076-57 22 269
Epost

Johannes Tyve (S) ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Johannes Tyve (S)
Telefon 0270-76 693
Epost

Tereza Vanova Benke (FP) ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Tereza Vanova Benke (L)
Telefon 070-26 14 942
Epost

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Tfn kundtjänst 0270-750 00
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Alexandra Gard, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Nämndordförande

Alexandra Gard (S)
Telefon 073-46 04 632

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter