Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beredningsorgan för fullmäktige och leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och näringslivsåtgärder och gör förslag till budget för kommunens hela verksamhet.

Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår 15 ledamöter, som väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen följer nämndernas verksamhet och övervakar att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv, och så vidare. Själva beslutsrätten har alltid kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett samrådsorgan för pensionärsfrågor, Pensionärsrådet.

Kommunstyrelsen 2015 - 18

(Alla nya ledamöter har ännu inte fått officiell e-postadress.)

Ledamöter

Personliga ersättare

Sven-Erik Lindestam (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd

Ann-Christine Nilsson (S)

Maria Lind (S), förste vice ordförande

Helena Gehlin (S)

Ove Söderberg (S)

Jan-Evert Hagström (S)

Monica Zellafors (S)

Lennart Gard (S)

Bo Wikström (S)

John Staffas (S)

Magnus Svensson (C), andre vice ordförande och oppositionsråd

Roland Laurin (SPI Välfärden)

Marianne Persson (C)

Lena Dufva (C)

Hans Sundgren (M)

Olle Persson (KD)

Viktor Wärnick (M)

Magnus Ludvigsson (L)

Clas Kindström (SD)

Christer Ödmann (SD)

Kenneth Thuring (SD)

Yvonne Westling (SD)

Daniel Persson (SD)

Arne Frisk (SD)

Isabel Hildén (V)

Gunbritt Wallström (V)

Jonna Källström Böresson (V)

Susanne Klevbert (S)

Olov Östlund (MP)

Claes B. Jacobsson (MP)

 

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post Kommunstyrelsen
Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd)

Sven-Erik Lindestam (S)
0270-753 16, 073-270 68 38

Magnus Svensson (C)

Andre vice ordförande och oppositionsråd 

Magnus Svensson (C)
072-708 19 35

Granskad/Uppdaterad: 2008-03-04

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter