Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Styrdokument för överförmyndarnämnden

Överförmyndaren kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag och förvaltar sina huvudmäns tillgångar enligt lag. I verksamheten utbildas och informeras gode män och förvaltare. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.

Organisation och kontaktuppgifter

Överförmyndarenheten.

Reglemente och styrdokument för nämnden

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter