Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Arvoden och förtroendemannaorganisation

Enligt beslut i Söderhamns kommunfullmäktige ska kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser ha följande antal ledamöter och personliga ersättare samt arvoden från den 1 januari 2015.

Antal ledamöter

  • Kommunstyrelsen ska ha 15 ledamöter och 15 personliga ersättare
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden och kultur- och samhällsservicenämnden* ska ha 11 ledamöter och 11 personliga ersättare.
  • Bygg- och miljönämnden samt valnämnden ska ha 7 ledamöter och 7 personliga ersättare
  • Överförmyndarnämnden ska ha 3 ledamöter och 3 personliga ersättare
  • Styrelserna för Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter vardera. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
  • Styrelsen för Söderhamns Elnät AB ska bestå av 7 ledamöter.
  • Revisionen ska ha 7 ledamöter.

Oppositionsråd

Ett fast arvoderat uppdrag som oppositionsråd inrättas i Söderhamns kommun från den 1 januari 2015. Oppositionsrådet är även andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Som oppositionsråd utses den förtroendevalde som stöds av minst tre oppositionspartier eller 15 mandat hos oppositionspartierna. Om flera kandidater har detta stöd ska den kandidat som får flest röster utses.

Fasta arvoden per år

Heltidsarvode för förtroendevald i Söderhamns kommun ska vara 100 procent av gällande arvode för riksdagsledamot. Det är 61 000 kronor i månaden från den 1 november 2014. I tabellen nedan kan du se beslutade arvodessatser i procent och vad de just nu innebär i kronor.

Arvoden för förtroendevalda
ARVODESTYPPROCENTSATSBELOPP 
Kommunstyrelsens ordförande/Söderhamns kommunalråd får heltidsarvode100%61000kronor/månad
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande30%18300kronor/månad
Oppositionsråd (ny post från 1 januari 2015)70%42700kronor/månad
Kommunfullmäktiges ordförande15%9150kronor/månad
Revisionens ordförande15%9150kronor/månad
Revisorer utöver ordföranden5%3050kronor/månad
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden, kultur och samhällsservicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden*50%30500kronor/månad
Ordförande i bygg- och miljönämnden15%9150kronor/månad
Ordförande i överförmyndarnämnden5%3050kronor/månad
Kommunfullmäktige har föreslagit respektive bolag att fastställa arvodena för ordföranden i bolagsstyrelserna i Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB till 20% av heltidsarvode20%12200kronor/månad
samt för varje ledamot i 5% av heltidsarvode5%3050kronor/månad
    
SAMMANTRÄDESARVODEN   
Tjänstgörande ledamot får ett timarvode på0,20%122kronor/timme
Första timmen av ett sammanträde räknas som ett grundbelopp på3 timarvoden366kronor
Maximalt arvode för en person under ett sammanträde är10 timarvoden1220kronor
Närvarande ersättare som inte tjänstgör får halva sammanträdesarvodet för tjänstgörande ledamöter 366--1220kronor enligt ovan
    
GRUPPLEDARARVODE   
De personer som är gruppledare för sitt parti får dela på80%48800kronor att fördela enligt nedan
Följande summa fördelas lika mellan alla partier i kommunfullmäktige50%24400kronor att fördela mellan alla partier
Följande summa fördelas proportionellt mot det antal mandat partierna har i kommunfullmäktige50%24400kronor att fördela mot mandat

*Nämnderna benämns enligt namn och indelningar som gäller från 2015.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter