Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Årsredovisning Söderhamn kommun

I Söderhamns kommun sker kontinuerlig uppföljning av verksamheterna. Varje år i augusti görs ett delårsbokslut för perioden januari - augusti. Årsredovisning görs våren efter varje avslutat räkenskapsår.

I månadsrapporter beräknas och analyseras det ekonomiska utfallet. Då görs också en prognos för det fortsatta året. Varje år i augusti görs ett delårsbokslut för perioden januari - augusti.

Årsredovisning görs vid varje avslutat räkenskapsår. Delårsbokslut och årsredovisning är mer djupgående än månadsrapporten och omfattar också de kommunala bolagen.

Delårsbokslut och årsredovisning innehåller en översikt över kommunens verksamhet, den ekonomiska ställningen vid sista augusti/årets slut samt en utvärdering om huruvida de politiska målen är uppfyllda eller inte.

Ekonomiska uppföljningar granskas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Då kan både politikerna och ansvariga i nämnderna följa den ekonomiska utvecklingen och verksamheterna. Det underlättar även långsiktig planering.

Det löpande prognosarbetet ökar möjligheten att finna eventuella avvikelser i god tid. Den kontinuerliga uppföljningen ger ett bra underlag för att förbättra och effektivisera verksamheterna.

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter