Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Mål- och resursplan - kommunens budget

Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer och ramar för kommunens olika verksamheter, därför kallar vi den mål- och resursplan.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens totala budget och tilldelar varje nämnd en nettoram. Varje nämnd arbetar fram en verksamhetsplan och fördelar nettobudget mellan sina verksamheter. De helägda kommunala bolagen styrs iställert av avkastningskrav och finansiella nyckeltal.

Söderhamns kommun arbetar med en fyraårscykel med koppling till mandatperioden och till våra politiska mål - fokusområden. En fyraårsbudget ger kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet till mer långsiktig planering av kommunens verksamhet. Viss revidering sker årligen.

Varje nämnd ska avsätta extra resurser till ekonomisk reserv. Nämnden beslutar själv om storlek på reserven. Med reserven kan nämnden möta oförutsedda kostnadsökningar och minskade intäkter.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Redovisningschef
Joel Färlin
Tel 0270-743 85

Budgetdokument

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter