Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Senaste nytt om höga vattenflöden

Nu smälter snö och is. I år är det ovanligt mycket snö i vårt område och det medför risk för höga vattenflöden som kan medföra allvarliga översvämningsproblem. Den här sidan uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen om de höga vattenflödena i vårt område.

Uppdatering 2018-05-09

En klass 2 varning för mycket högt vattenstånd gäller förnärvarande i Ljusnan.
Från Svegsjön tappar man nu drygt 500 m3/s i nuläget. Man kommer sannolikt att öka tappningen under de kommande dygnen dock oklart i nuläget hur mycket. Ökande tappningar vid Sveg innebär ökade vattennivåer nedströms.

Detta innebär att Varpen i Bollnäs kan komma att öka ytterligare och i sämsta fall jämnföras med de nivåer man hade under år 2000.
Nedströms Varpen kommer nivåerna att öka både i Bergviken och Marmen, dock förväntas inte så höga vattenstånd som i Varpen.

Det höga vattenståndet i små och medelstora vattendrag tenderar att fortsätta att sjunka, dock är det fortsatt höga flöden på vissa platser.

Uppdatering 2018-04-23

Radio P4 Gävleborg informerade vid lunchtid om att det råder en lokal klass 3-varning i Norrala-området på grund av höga vattenflöden.

Under dagen har kommunen även fått in rapporter om förhöjd vattennivå i Florsjön. Kommunen bevakar utvecklingen och ser över behov av eventuella insatser.

- Vi ser gärna att civilsamhället hjälper oss med att bevaka utvecklingen av vattenflödena. Rapportera in när du ser oroväckande förändringar i vattendrag som kan leda till en stor risk för skador på egendom, säger Ali Nefzi, teknisk chef vid Söderhamns kommun.
Du kan dels rapportera genom Facebook, ange plats och bifoga gärna en bild. Du kan också lämna en rapport genom att ringa kommunens kundtjänst
0270-75 000, som vidareförmedlar informationen till kommunens tekniska enhet.

Uppdatering 2018-04-22 kl 17:20

Under söndagen är det framförallt vid två vattendrag det uppstått problem, och som krävt en ökad insats från kommunen. Det är Styvjebäcken vid Vågbro och Söderhamnsån vid Kvarnen, berättar Ali Nefzi, teknisk chef i Söderhamns kommun.

-När det gäller Styvjebäcken har vi grävt ett bredd-dike mot Lötån, vi har också vallat in områden längs Styvjebäcken för att begränsa möjligheten för vattnet att ta en annan väg, säger Ali och fortsätter,
-Vad gäller Söderhamnsån vid Kvarnen har vi spärrat av Kvarnen och även stängt verksamheten i Kvarnen. Vi har också spärrat av vissa avsnitt längs kajen vid Söderhamnsån eftersom marken nära kajkanten riskerar att vara underminerad.

En samverkanskonferens har under eftermiddagen genomförts under ledning av Räddningstjänsten i Södra Hälsingland. Sammanfattningsvis rapporterar samtliga kommuner (Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn) att läget i stort är under kontroll men att vissa åtgärder genomförts för att begränsa effekterna av de höga vattenflödena.

Uppdatering 2018-04-22 kl 14:27

Veckans kraftiga snösmältning har fortsatt under slutet av vecka 16, vilket medfört höga vattenflöden i vårt område.

SMHI har gått ut med en klass 3 varning för höga vattenflöden i Norrala. I centrala Söderhamn är området runt Kvarnen avstängt och även Kvarnens verksamhet är stängd.

Uppdatering 2018-04-17

Förhöjd risk för vårflod och höga vattenflöden - så kan du förbereda dig och förebygga skador.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Uppdatering av läget

Kommunalförbundet södra Hälsingland genom dess Räddningstjänst och kommunerna i södra Hälsingland kommer kontinuerligt att lägga ut aktuell information och lägesprognoser på sina hemsidor.

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter