Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Arbetsmiljöverket på återbesök hos socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har varit på plats i sina nya lokaler i förvaltningshuset sedan 1 oktober. Den 26 oktober var Arbetsmiljöverket på återbesök för att se om verksamheten har åtgärdat de punkter som man tidigare fått anmärkning på.

Verksamheten flyttade från sina tidigare lokaler vid Köpmantorget pga att de inte uppfyllde de arbetsmiljökrav som ställs. Om inte bristerna åtgärdas finns ett vitesföreläggande på verksamheten. I de nya lokalerna pågår fortfarande ombyggnationer för att komma till rätta med bristerna.

De punkter verksamheten fått anmärkning på och som nu kontrollerats igen är:

  1. Besökslokaler: Lokalerna ska bl.a. ha tillräcklig ljudisolering mot överhörning. Det ska även finnas ett väntrum för klienter och övriga ytor som är så stora att klienter och arbetstagare kan röra sig fritt utan att konfronteras allt för nära med de personer som finns i lokalerna.
  2. Samtalsrum: Behöver vara i antal satta i relation till verksamhetens behov och utformas så det finns säkra passager och reträttvägar. De ska också vara så utformade och inredda på ett för verksamheten säkert sätt.
  3. Arbetsrum och arbetsplatser ska ha dagsljus och möjlighet till utblick.
  4. Luftkvaliteten i vistelsezonerna där socialsekreterarna har sina arbetsrum ska vara tillfredsställande. Ventilation ska vara anpassad till lokalernas storlek och användningsområde.
  5. Undersöka om det finns fukt- och mögelförekomst i arkivet.

I uppföljningen deltog arbetsmiljöinspektören samt förvaltningens skyddsombud, kvalitetsutvecklare och tillförordnad förvaltningschef.

- Nu får vi avvakta Arbetsmiljöverkets bedömning. Många av bristerna har vi åtgärdat bland annat genom att vi flyttat till andra lokaler. Men eftersom ombyggnationer fortfarande pågår för att uppnå en del av förbättringarna är vi förberedda på att vissa anmärkningar kan kvarstå, säger Anna-Lena Svedberg, tf förvaltningschef.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter