Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Beredskap för evakueringsplatser för flyktingar

I nationell media har det under flera veckors tid rapporterats om det ökade antalet flyktingar som anländer till Sverige. I Söderhamns kommun har förberedelser pågått under oktober, för att kunna att ta emot flyktingar som slussas ut i landet.

Alla kommuner har fått i uppdrag från respektive länsstyrelse att förbereda tillfälliga boendeplatser där människor inte ska vistas i längre än ca 1-4 dygn. Det handlar om att inventera kommunägda lokaler och göra en prioriterings-lista över de lokaler som kommunen kan erbjuda.

- Vår inställning är att kommunen förbereder sig för att de tillfälliga boende-platserna kommer att användas, inte om de kommer att användas. säger Margareta Högberg, kommunchef.

Efter inventering och prioritering av lokaler ska en konkret planering göras för att med kort varsel kunna ta emot människor.

- Det innebär mycket praktiskt arbete allt från att ordna med inventarier, till toalett, dusch, mat och personal, berättar Karin Olsson, integrationssamord-nare.

Prioriteringslistan över kommunägda lokaler uppdateras ständigt. Den lista som tidigare publicerats i lokalmedia är inte längre aktuell, bland annat på grund av att lokalkraven har ändrats.

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam (S) har varit hos statsministern för ett möte med samtliga kommuner kring det aktuella läget. Kommunen är också med på länstyrelsens veckomöten där man stämmer av läget i respektive kommun och har dialog om gemensamma frågeställningar.

- Söderhamn har en god beredskap, men för att det här ska bli bra är vi många som behöver samarbeta, både inom och utanför kommunens organisation. Integration och flyktingmottagande är inte en isolerad fråga, menar Karin Olsson, integrationssamordnare.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Kontakt

Karin Olsson
Integrationssamordnare
tel 0270-751 66

Granskad/Uppdaterad: 2015-11-04

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter