Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
ordförandeklubba

Beslut i kommunstyrelsen 7 augusti

Här presenteras beslut i urval från kommunstyrelsens sammanträde den 7 augusti 2014. Många av de beslut som fattas i kommunstyrelsen går till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut, då redovisas de efter fullmäktiges sammanträde.

Budget

Kommunstyrelsen har idag beslutat om tidsplan för budgetbeslut. Kommunfullmäktige skulle ha beslutat den 16 juni om budget och plan för de kommande åren, men budgetbeslutet flyttades fram.

Ny tidsplan gäller enligt följande:

  • Budgetberedningar 7 och 21 augusti (halvdag)
  • Budgetförslag från partierna 3 sept
  • Tjänstemannaberedning 4 - 5 sept
  • Kommunstyrelsens presidieberedning 8 sept
  • Utskick av kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 10 sept
  • CESAM (facklig information samt eventuell förhandling) 15 sept
  • Kommunstyrelsens beslutssammanträde 18 sept
  • Kommunfullmäktiges sammanträde 29 sept

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan

Synpunkter från samrådet kring den föreslagna fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan Ljusne - Gävle kommungräns har sammanställts. Kommunstyrelsen godkände samrådsredogörelsen.

Nu ska kommunstyrelseförvaltningens personal bearbeta förslaget vidare, utifrån inkomna kommentarer, och genomföra en utställning. Utställningen kommer att kungöras för allmänheten i lokal press och här på soderhamn.se. Utställningen blir tillgänglig för besök under minst sex veckor.

Enligt den preliminära tidsplanen avslutas utställningen i oktober. Inkomna synpunkter sammanställs, inför slutligt antagande av översiktsplanen i kommunfullmäktige i december 2014.

Kommunal avfallsplan

Ett förslag till ny avfallsplan för åren 2015 - 2020 har tagits fram, i samverkan mellan Hälsinglands kommuner.

Kommunstyrelsen godkände att förslaget ställs ut för granskning under fyra veckor och skickas på remiss till berörda instanser.

Tematisk översiktsplan - tema vindkraft

Tematiskt tillägg till översiktsplan - tema vindkraft har varit utställd för granskning 17 april - 17 juni 2014. Inkomna yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande.

Kommunstyrelsen godkände att planen går vidare till kommunfullmäktige för antagande.


Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Föredragningslistor och protokoll till kommunstyrelsen hittar du under rubriken Möten, handlingar och protokoll > Protokoll och föredragningslistorlänk till annan webbplats.

Granskad/Uppdaterad: 2014-08-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter