Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Beslut i kommunstyrelsen: Nya förutsättningar kan minska kommunens utgifter med 23 miljoner kronor

Kommunfullmäktige beslutade under 2017 att drygt 30 miljoner ska användas för att anpassa och bygga om lokaler för att passa olika kommunala verksamheters krav och behov. Nu ger nya förutsättningar kommunen möjligheter till andra lösningar, vilket kan innebära minskade kostnader med cirka 20 miljoner kronor. En enig kommunstyrelse fattade beslut enligt tjänstemännens förslag. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Flertalet anpassningar och ombyggnationer som planerats, utifrån föregående beslut i befintliga lokaler, är inte påbörjade.

Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Nyligen blev det känt att Migrationsverket, som finns i fastigheten Lönnen, ska lägga ner sin verksamhet i Söderhamn. Det ger kommunen möjlighet att få tillgång till stora kommunkoncernägda lokaler anpassade till administrativ verksamhet. Fastigheten Lönnen ägs av Faxeholmen.

- Beskedet att Migrationsverket ska lägga ner sin verksamhet i Söderhamn är naturligtvis olyckligt. Men det har gett kommunen helt nya möjligheter att hantera frågan om lokaler för administrativa verksamheter. Jag är mycket nöjd över både tjänstemännens och politikens snabba agerande och förmåga arbeta utifrån de nya förutsättningarna, säger Sven-Erik Lindestam (s), kommunstyrelsens ordförande.
-Att vi genom det snabba agerandet har möjlighet att minska kommunens kostnader med cirka 20 miljoner kronor är naturligtvis mycket betydelsefullt, fortsätter Sven-Erik Lindestam.

Nu väntar ett intensivt arbete för att exakt planera och bestämma hur vi bäst använder lokalerna i framförallt Lönnen och Förvaltningshuset. En projektledare för flyttprocessen kommer att utses inom kort.

Söderhamns kommun

Kundtjänst
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Besöksadress:
Faxeholmsgatan 3

Kontakt

Sven-Erik Lindestam (s), Kommunstyrelsens ordförande 0270-753 16

Per Granath,
Kommunchef
0270-750 57

Ali Nefzi,
Teknisk chef
0270-753 85

Erik Sunnert,
Ekonomichef
0270-750 08

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter