Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Myntstaplar

Budget och fokusområden 2016-2019

Kommunfullmäktige har antagit Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag om budget och fokusområden för perioden 2016 - 2019.

Budget och fokusområden presenteras i  mål- och resursplan 2016 - 2019PDF (pdf, 5.1 MB).


Fokusområden

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige sätta upp mål för den kommunala verksamheten, för att uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har antagit fem fokusområden 2016 - 19:

  • jämlikhet
  • infrastruktur
  • attraktiva boenden
  • näringsliv
  • attraktiv arbetsgivare (internt mål)

Kommunstyrelsen har arbetat fram fokusområden med stöd av samhällsplaneringsenheten och kommunikationsenheten. Faktaunderlaget har bland annat bestått av den stora omvärldsanalysen 2014.

Nämnder och bolag ska göra åtaganden mot fokusområdena. Samverkan mellan nämnder och bolag är en förutsättning för att få ett helhetsperspektiv på fokusområdena och arbetet.

Mer om budgetarbetet

Söderhamns kommun och bolag har en fyraårsbudget med ett års eftersläpning jämfört med mandatperioden. Aktuell budget omfattar åren 2016 - 2019. Varje år beslutas om mindre uppdateringar inom budgetramen, enligt aktuell utveckling.

Grunden för de ekonomiska förutsättningarna i budgeten har arbetats fram gemensamt av ekonomienheten och kommunstyrelsen. Det rör grundläggande faktorer som till exempel skatteprognos, prisuppräkning, demografijusteringar, avskrivningar på anläggningstillgångar och pensionsberäkningar. Därefter har de politiska partierna enskilt eller i samverkan arbetat fram sina budgetförslag.

Läs mer om kommunens ekonomi

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-09-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter