Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Budgetuppdatering antogs av fullmäktige

Den 27 oktober 2014 har kommunfullmäktige beslutat att anta förslag till budgetuppdatering från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är den sista budgetuppdateringen för perioden 2012 – 2015.

Kommunen behöver göra besparingar på i snitt 17 miljoner kronor per år kommande tre år för att komma i balans, enligt ekonomienheten. Nu har fullmäktige beslutat om den sista budgetuppdateringen för gällande budgetperiod. Ekonomienheten håller på att sammanställa dokumentet för tryck och det publiceras om någon vecka.

Söderhamns ekonomiska läge september 2014

Prognosen för 2014 visar på ett underskott på minus 25 miljoner (om vi räknar bort försäkringsersättning för Ljusnebranden och uttag ur sociala investeringsfonden). Underskottet beror på att omvårdnadsnämndens och socialnämndens budgetar är i obalans, som vi rapporterat om tidigare

Enligt aktuell helårsprognos från ekonomienheten i oktober beräknas resultatet för hela 2014 bli sex miljoner sämre än prognosen som låg till grund för liggande budgetförslag. Det är framför allt omvårdnadsnämndens kostnader som fortsätter öka. Trots extra anslag på tolv miljoner för 2014 beräknas fortfarande en avvikelse mot budget på minus elva miljoner.

- Det är nödvändigt att politiken vidtar åtgärder för att få budgeten i balans. Det krävs stora besparingar under en treårsperiod, menar kommunens ekonomichef Carl-Göran Ericsson. 

Budgetarbetet

Ekonomienheten har korrigerat befintliga budgetramar med de politiska beslut som fattats sedan föregående år och justerat  förändringar i skatteintäkter, befolkningsunderlag, pensionskostnader, med mera.

- Under våren har ekonomienheten redovisat olika förutsättningar för kommunstyrelsen. När de politiska partierna arbetat enskilt med sina förslag till budgetuppdatering och plan har vi varit tillgängliga för frågor, berättar kommunens ekonomichef Carl-Göran Ericsson.

Det har funnits en uttalad politisk inriktning att ekonomienheten inte ska bedöma enskilda förslag till förändringar i budgetuppdateringarna. För majoritetens budgetförslag har ekonomienheten upprättat resultat- balans- och kassaflödesanalys. Övriga partier har lämnat in sina budgetförslag efter beslutad tidsplan och det har inte varit möjligt för ekonomienheten att formaliagranska dem.

Så funkar kommunens budget

Kommunen lägger budget i fyraårsperioder, med ett års överlappning i förhållande till den politiska mandatperioden. Nuvarande budgetperiod är 2012 – 2015. Ramarna ligger fast under hela perioden, men kan korrigeras om väsentliga förändringar inträffar i kommunens totalekonomi. Varje år ska kommunfullmäktige besluta om budget och skattesats. Årets uppdatering berör budgetåret 2015 och plan för 2016 – 2017.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-10-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter