Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Ordförandeklubba

Budgetuppdatering klar

Kommunfullmäktige har beslutat om den årliga revideringen av budget 2012 - 2015 för Söderhamns kommun och bolag.
Här är några av de större förändringarna som du som söderhamnare eller besökare kommer att se resultat av.

Förskolelyftet


Kommunen avsätter sju nya miljoner och omfördelar tre miljoner inom barn- och utbildningsnämnden, totalt tio miljoner kronor till förskolelyftet.

I förskolelyftet anställs fler medarbetare, för att öka personaltätheten i förskolan. Söderhamn har idag lägst personaltäthet i länet. Rekryteringen startar redan 2013, och nämnden kompenseras för eventuella lönekostnader innan budgetuppdateringen för 2014 slår igenom. I beslutet ingår att särskilt sträva efter att rekrytera män, för att ge fler manliga förebilder i förskolan.

Den andra delen av förskolelyftet består i att ta bort 15-timmarsregeln för förskolebarn med till exempel föräldralediga eller arbetslösa föräldrar. Det innebär att alla barn i Söderhamns kommun ska ha samma rätt och tillgång till förskola från 2014-08-01.

Skärgården


Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får 500 000 kronor i ökat driftanslag för skärgårdsverksamheten. Verksamheten spänner över flera områden som berör tillgängligheten till skärgården, som stugor och vandrarhem, citycampingen, taxi- och turbåtstrafik, hamnar och farleder.

- Ökat driftanslag betyder att vi kan hålla en fortsatt god kvalitet i skärgårdsdriften, till glädje både för söderhamnarna och våra besökare, säger förvaltningschef Gunnar Mellqvist.

Vägstandard


I budgetuppdateringen tillförs drygt fem miljoner till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, i en engångsinsats för att rusta de vägar som ägs och underhålls av kommunen. Arbetet handlar framför allt om att agera innan större skador uppkommer på vägarna.

Vägar som tidigare pekats ut av nämnden och kan komma i fråga för underhåll är Industrivägen i Ljusne, Kustvägen, Stugsundsvägen, Kungsgatan, Norralagatan, Västra Parkgatan, Brädgårdsgatan/Prästgårdsgatan och cirkulationsplatser på Kungsgatan och Spårgatan. Arbetet kan påbörjas redan 2013.

Friidrottsarenan Hällåsen


Två miljoner anslås till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för att rusta upp friidrottsanläggningen inför ungdoms-SM 2014 och friidrotts-SM 2015.

Äldreboende


I samband med budgetuppdateringen gick ett uppdrag till kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden och bostadsbolaget Faxeholmen att börja undersöka behov och efterfrågan av olika boendeformer för äldre.

Representanter från kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden, Faxeholmen och privata fastighetsägare har träffats under våren, för att börja diskutera möjliga objekt som går att ställa om till senior- och trygghetsboenden. Nu ska kommunen titta på hur arbetet kan fortsätta och vilka investeringar som behövs framöver.

Nytt budgetdokument


Budgetuppdateringen sammanställs i en trycksak hösten 2013, där framgår alla detaljer i budgeten. Återbetalningen av AFA-premierna från AFA Försäkring kommer att användas för att balansera några av de aktuella investeringarna.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-09-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter