Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Hans Dertell och Per Stefansson

Dagliga verksamheter kvalitetessäkrade igen

Tack vare ett långsiktigt och ständigt pågående kvalitetsarbete klarade SDV den nya certifieringen galant. I januari 2007 certifierades Söderhamns Dagliga Verksamheter-SDV första gången enligt standarden IIP-Investors in People. För att få fortsätta att vara IIP-certifierade måste organisationen göra en ny utvärdering vart tredje år, och varje gång ställs krav på ytterligare förbättringar.
En av förbättringarna är fortsatt utveckling av diskussionsgrupper berättar Per Stefansson, chef för Söderhamns Dagliga Verksamheter.
- Vi har länge satsat på olika möten och diskussionsgrupper, det ger resultat, alla medarbetare får en humanvetenskaplig grundsyn. Vi har också möten som vi kallar för seminarier där dagsaktuella händelser kommer in i det gemensamma diskussionsforumet, säger Per Stefansson.

IIP-standarden kan sägas förena en god verksamhetsutveckling med goda förhållanden för personalen. Verksamhetsutvecklingen uttrycks i att man har tydliga mål som man arbetar efter, man gör det man har sagt i sina mål och att man följer upp om målen har uppnåtts och om resultatet blev det man avsåg. De goda personalförhållandena innebär att medarbetarna ska ha inflytande över allt som rör dem i sina arbeten och att de ska kunna känna sig sedda och bekräftade av sina chefer. Den grundläggande tanken är att personal som känner sig behövd, får vara delaktig och som kompetensutvecklas för att bli ännu bättre på jobbet, kommer att bidra till att det går allt bättre för verksamheten. Syftet är att kunna leverera allt bättre tjänster till kommunens invånare samtidigt som Söderhamns Dagliga Verksamheter betraktas som en attraktiv arbetsplats.

I utvärderingsrapporten som ligger till grund för omcertifieringen står bl.a. "För sex år sedan fick den Dagliga Verksamheten utmärkelsen " Kvalitet Gävleborg " med motiveringen att de har utfört en målmedveten, långsiktig utveckling av den egna verksamheten. Att denna utveckling fortfarande är stark kan man tydligt se"
 
Beviset för omcertifieringen överlämnades på Kvarnen under onsdagskvällen.
Hans Dertell, quality manager som representerar IIP-Investors in People fanns på plats och överlämnade plaketten.
Investors in People, IIP, är en internationell standard för att förbättra organisationers resultat genom att medarbetarna utvecklas. IIP bidrar till att ett ledarskap skapas som uppmuntrar medarbetarna inom verksamheten till ständigt lärande och utveckling, på ett sätt som blir en naturlig del av verksamheten.

Söderhamns kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Söderhamns Dagliga Verksamheter
Nygatan 9
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-755 90
asn@soderhamn.se

Tf Verksamhetschef

Anna-Lena Svedberg
Tel 0270-752 65

Enhetschef

Daniel Caldeman
Tel 0270-752 73

Relaterad information


För mer information om IIP se http://www.iipsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om SDV - Söderhamns Dagliga Verksamheter

Granskad/Uppdaterad: 2010-02-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter