Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

ELOF ska hjälpa unga tillbaka till skolan

Kommunstyrelsen beviljade projektet ELOF (Elever med långvarig och oroande frånvaro) 2 miljoner kronor ur sociala investeringsfonden för att fånga upp elever med hög frånvaro i skolan.

ELOF ska arbeta för en snabb insats när det handlar om unga elever som isolerat sig hemma. Projektet ska fånga upp barn i grundskolan som har låg närvaro och inte uppnår kunskapsmålen samt ungdomar upp till 20 år som är utan sysselsättning. Målet är att ge eleverna individuellt stöd och på så sätt också ge dem möjlighet att slutföra sina studier och göra skolan till en naturlig del av vardagen.

ELOF kommer att erbjuda en fysisk plats där varje elev får ta del av ett mobilt team, berättar Annica Norlin, Ungdomssamordnare och projektledare för Ung i Söderhamn. Teamet kommer att bestå av personal från grundskolan och KAA (Kommunala aktivitetsansvaret), men för att bli komplett behövs en socionom och en pedagog anställas.

Fångar upp eleverna tidigt

ELOF uppkom utifrån behovet att nå eleverna redan i grundskolan. Projektet vänder sig därför till barn upp till 16 år. Ung i Söderhamn, som ägs av Region Gävleborg, hjälper ungdomar i åldern 16-20 år som inte studerar eller arbetar att närma sig arbetsmarknaden. En utvärdering visar dock att många av problemen börjar redan i grundskolan. Där har ELOF ett viktigt arbete för att nå ungdomar under 16 år, som inte kan ta del av insatserna via Ung i Söderhamn.

Vi ser att ELOF kan nå de yngre eleverna som Ung i Söderhamn inte kommer åt och fånga upp dem snabbare för att öka motivationen till att slutföra skolan, säger Annica. Även om ELOF och Ung i Söderhamn vänder sig till olika åldersgruppen finns det en tydlig koppling mellan projekten.

Anledningen till att elever väljer att stanna hemma kan vara många och för att kunna erbjuda en snabb insats och en helhetssyn är samarbetet mellan ELOF, KAA och Ung i Söderhamn viktiga delar i projektet. Familjer med barn som har hög och problematisk frånvaro upplever att många människor, myndigheter och instanser är engagerade men säger också att de saknar känslan av samverkan. Något som det mobila teamet ska arbeta med.

Tack vare erfarenheter från projektet Ung i Söderhamn har vi sett att elever med hög frånvaro ofta har sociala problem och lider av psykisk ohälsa, förklarar Annica. I ELOF-projektet tar vi med oss arbetsmetoden från Ung i Söderhamn, och ser ett tydligt samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Ett långsiktigt arbete

För att komma tillbaka till skolan efter en lång frånvaro är det viktigt att ge eleven tid. En återgång till skolan kan ta flera veckor, ibland månader, men målet är att eleven så snart som möjligt ska vara tillbaka i skolan.

ELOF kommer att ha en viktig roll som koordinator, men föräldrar/vårdnadshavare har också ett stort ansvar i arbetet. För att det ska gå smidigt måste planen för hur eleven ska komma tillbaka till skolan vara förankrad hos elev, vårdnadshavare (om eleven är under 18 år), rektor och annan berörd personal.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter