Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fler ensamkommande barn till Söderhamn

Kommunstyrelsen har beslutat om ett nytt fördelningstal för platser för ensamkommande flyktingbarn. Söderhamns kommun ökar från 10 platser till 105 platser. Det höga talet gör att barn som redan kommit utöver överenskommelserna 2015 kan skrivas in på de nya platserna.

- Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande ensamkommande barn har reviderats kraftigt, eftersom långt fler barn än beräknat kommit in i landet 2015. Nu utökar vi antalet platser i Söderhamns kommun för att ta vår del av ansvaret, berättar kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam.

Nytt fördelningstal stämmer med verkligheten

Migrationsverket har beslutat skriva upp fördelningstalet för samtliga kommuner inför 2016. Fördelningstalet grundas på storlek på kommun, mottagning av flyktingar med uppehållstillstånd och antalet asylsökande i kommunen. Fördelningstalet är fastslaget och kan inte ändras av kommunen.

- Förändringen för Söderhamns kommun är från 10 platser till 105 platser för ensamkommande barn som söker asyl. Det höga talet stämmer med den verkliga tillströmningen. Barn som redan kommit till Söderhamn utöver överenskommelserna 2015 kan skrivas in inom ramen för de nya platserna, berättar kommunchef Margareta Högberg.

Kommunchefen har fått i uppdrag att skriva överenskommelser med länsstyrelsen, för smidig hantering, eftersom talen kan komma att ändras snabbt. Länsstyrelsen följer utvecklingen, så kommunen inte ligger för högt i sitt antal och inte heller för lågt så vi får tvångsanvisningar.

- Det har kommit många ensamkommande barn i år. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar för fullt just nu för att ordna boendeplatser för barn och vi söker fler som vill bli god man åt ensamkommande asylsökande barn, säger Margareta Högberg.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december

  • Att fastställa fördelningstalet att ta emot ensamkommande flyktingbarn till 105
  • Att ge uppdrag till kommunchefen att skriva överenskommelser med länsstyrelsen

Vill du hjälpa till?

Kommunen behöver fler boendeplatser, gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-12-10

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter