Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Tomi Glad, Söderhamn NÄRA och Helena Mossnelid, Omvårdnadsförvaltningen.

Tomi Glad, Söderhamn NÄRA och Helena Mossnelid, Omvårdnadsförvaltningen.

Hälsofrämjande ledarskap


- framgångsfaktor i framtida rekrytering

Fredag 23 mars samlas chefer från kommuner i Gävleborg i Söderhamn för att lära sig mer om friskfaktorer som bidrar till hälsa. Samtidigt förbereder sig Tomi Gladh och Helena Mossnelid för en resa till Ipswich, Suffolk County, England för erfarenhetsutbyte inom hälsofrämjande arbete.
Fredag 23 mars samlas sex kommuners högsta förvaltningsledningar i Söderhamn för att förkovras i hur hälsa och trivsel hänger samman med lönsamhet och framgång. Seminariet vänder sig till kommundirektörer, förvaltningschefer och personalchefer.

- Under dagen kommer cheferna bland annat att få lära sig friskfaktorer som bidrar till hälsa och hur man i sin ledning kan få uppsikt över de friskfaktorer som påverkar hälsan på jobbet och fritiden, säger Lotta Falk, projektledare för Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg.

Kommunerna står inför stora utmaningar


— Det är av stor vikt att kommunernas ledarskap är framgångsrikt då kommunerna står inför utmaningar som konkurrensutsättning, ökade prestationskrav, pensionsavgångar och rekryteringsbehov, fortsätter Lotta Falk, projektledare för Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg.

Helena och Tomi reser för transnationellt utbyte


Inom projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg kommer ett transnationellt utbyte att ske med Ipswich, Suffolk County, England. Det ger kunskaper i hur de arbetar i kommunen med fokus på hälsofrämjande arbete.
Bland de sex deltagande kommunerna i Gävleborgs län har 15 chefer/ledare erbjudits att delta i utbytet. Söderhamns kommun kommer att representeras av Helena Mossnelid Omvårdnadsförvaltningen och Tomi Gladh Söderhamn Nära AB som under maj månad kommer att genomföra resan till England.

Projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg


Projektet vänder sig till drygt 850 chefer i de sex kommunerna Gävle, Sandviken, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig. Cheferna når i sin tur 18 500 medarbetare och projektet når effekt genom att en bred förankring är möjlig.
Projektet finansieras med 13,8 miljoner av ESF (Europeiska socialfonden).
Utbildningen hålls av Hälsopromotiongruppen AB.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Lotta Falk, projektledare,
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg,
Tel 026-17 23 43

Anna-Karin Johansson,
projektledare,
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg,
Tel 026-17 23 40

EU-flagga

Granskad/Uppdaterad: 2012-06-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter