Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunen inför e-förslag

Kommunfullmäktige har beslutat ersätta dagens medborgarförslag med elektroniska förslag 2017. Systemet gör att fler har rätt att lämna förslag och att idéer får bredare förankring innan de går till politisk diskussion och beslut.

- Det känns bra att införa e-förslag. Genom det ökar vi möjligheten till inflytande. Fler människor får rätt att lämna in förslag och vi säkrar att de får en bredare förankring. Tanken är att även förtroendevalda ska kunna plocka upp förslag för att snabbt föra dem vidare, berättar kommunfullmäktiges ordförande John Staffas.

Under 2017 inför kommunen en central kundtjänst, som bland annat kan bli en kanal för att hjälpa den som vill lämna e-förslag. Den som inte själv har dator eller möjlighet att lämna e-förslag ska kunna få hjälp av kundtjänst. Kanske via tillgång till en publik dator eller annan hjälp för att registrera sitt e-förslag.

- Vi kommer inte att tappa bort någon i den nya processen. Jag brukar beskriva mig själv Söderhamns mest analoga person, så jag vet hur viktigt det är med stöd och alternativ för att kunna använda modern teknik i demokratiska processer, menar John Staffas.

Utredning av medborgarförslag

Det var söderhamnaren Agneta Brunzell som själv lämnade in ett medborgarförslag och bad om en redovisning av hur många medborgarförslag som leder till konkret resultat och att kommunen ser över medborgarförslagens vara eller icke vara.

Tanken med medborgarförslag i en kommun är framför allt att fördjupa demokratin genom ökat inflytande. Söderhamns kommun införde medborgarförslag 2003. Sen dess har drygt 300 medborgarförslag lämnats in.

Genom systemet kan kommuninvånarna påverka den politiska debatten. Även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund utan kommunal rösträtt kan lämna in medborgarförslag, men fastighetsägare och skattebetalare som inte är folkbokförda i Söderhamn utesluts med dagens system.

Inför beslutet har kommunen utrett utfallet av medborgarförslag 2013 och 2014. 2013 kom 35 medborgarförslag in till kommunfullmäktige, 2014 lämnades 27 förslag in. Vi får relativt många medborgarförslag jämfört med andra kommuner, men de verkar främst användas som en kommunikationsväg in till kommunen och inte för att öka debatten.

Många förslag är konkreta. De rör oftast kultur- och samhällsservicenämndens verksamhet. 2014 var bara 7 medborgarförslag av kommunövergripande karaktär. 59% av förslagen rörde detaljfrågor i nämnder eller verksamheter och skulle snabbare kunna hanteras via direktkontakt med verksamheter eller förtroendevalda i aktuell nämnd.

- Det är bra att vi fått den här genomlysningen. Om merparten av förslagen rör konkreta detaljfrågor kan de snabbare hanteras om de går direkt till rätt instans. Vi behöver bli tydligare med att det även finns andra kontaktvägar än medborgarförslag för att komma med idéer och synpunkter, menar John Staffas.

Övergång till e-förslag

Från 2017 införs e-förslag i Söderhamn. Flera kommuner har redan e-förslag, ett system för att fånga upp idéer eller förslag och ge möjlighet till påverkan i en digital och interaktiv process.

- Invånare är ofta kunniga och vill bidra med kunskap om sitt lokalområde och kommunens service. Vi behöver utveckla våra metoder för engagemang. E-förslag använder teknikutvecklingens möjligheter, menar kommunjurist Ulrika Svedjerot som utrett frågan om medborgarförslag.

Hon ser framför allt två fördelar med e-förslag jämfört med medborgarförslag.

- Medborgarförslaget begränsar vilka som får lämna synpunkter, nu kommer alla som vill att kunna lämna förslag, både kommunmedlemmar och andra. En annan fördel är att förslagen får en bredare förankring innan de går vidare till politisk diskussion och beslut, säger Ulrika Svedjerot.

Hur går det till då?

E-förslagen kommer att registreras i ett system där de publiceras på soderhamn.se under en bestämd tid. Andra personer kan signera förslaget för att visa sitt stöd, en modern form av namnunderskrift. När ett visst antal röster uppnåtts går förslaget vidare i den demokratiska processen. Nu ska kommunen utreda vilken tid och vilket antal röster som ska gälla.

Förslag som läggs fram för beslut får en bredare förankring hos kommuninvånarna med detta system än med dagens medborgarförslag. De förtroendevalda får ett mått på vilka frågor som är viktiga för många invånare och invånarna kan enkelt och interaktivt delta i den demokratiska processen.

Tanken är att förtroendevalda också ska ha rätt att plocka upp pågående e-förslag för att snabbare föra in dem i beslutsprocessen, liknande ett motionsförfarande.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter