Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunen inför könsuppdelad statistik

symboler kvinna/man
Söderhamns kommun utvecklar arbetet med jämställdhet. Kommunfullmäktige har i maj 2013 antagit en motion om att införa könsuppdelad statistik. Det kommer att ge bättre underlag för beslutsfattande framöver.
- Kommunens nya mallar för tjänsteutlåtanden är redan anpassade för att jämställdhetsintegrera beslutsfattandet. Genom att införa könsuppdelad statistik i hela kommunen får vi ännu bättre förutsättningar för att utveckla jämställdhetsarbetet, berättar kommunsekreterare Jonna Källström Böresson som berett ärendet.

Alla nämnder positiva


Samtliga nämnder föreslog bifall till motionen. Som ett första steg föreslås nu varje nämnd att under 2013 ta fram och analysera statistik ur ett jämställdhetsperspektiv inom minst ett verksamhetsområde.

Flera nämnder föreslår även en utbildningsinsats för förvaltningarna kring genusperspektiv i kommunal verksamhet, för att kunna stödja ett aktivt jämställdhetsarbete. Kompetens för att utföra en sådan utbildning finns både internt i organisationen och hos Region Gävleborg (Jämresursen).

Bakgrund till kommunens beslut


Bakgrunden till ärendet är en motion från Isabel Hildén (V), Gabriella Pettersson (MP) och Sven-Erik Lindestam (S) om att all kommunal statistik ska vara könsuppdelad.

Redan 2010 beslutade kommunfullmäktige bifalla en motion från Gunbritt Wallström (V) om att kommunen i möjligaste mån redovisar all statistik och alla nyckeltal könsuppdelat. Men då uttalade kommunfullmäktige att könsuppdelad statistik enbart skulle användas i ärenden där ett tydligt uttalat politiskt önskemål om könsuppdelning har framförts.

Jämställdhet i praktiken


Svensk jämställdhetspolitik innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Jämställdhet handlar om jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete och karriär.

Det handlar också om lika tillgång till utbildning, lika möjligheter till utveckling av ambitioner, intressen och talanger, om delat ansvar för hem och barn och om frihet från könsrelaterat våld.

Sedan 1994 har den svenska regeringen antagit jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå de politiska målen. Ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-06-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter