Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunen ser över lokalanvändning

Kommunen ska göra en totalöversyn av kommunens förvaltningslokaler. Syftet är att optimera användningen av kontorslokaler, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till lokalförsörjningsgruppen att göra en totalöversyn av kommunens förvaltningslokaler (förvaltningshuset, rådhuset, andra egna förvaltningslokaler, externt förhyrda lokaler och Faxeparksområdet). Den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att avbryta försäljningen av Faxepark, eftersom området också ingår i utredningen.

- Vi behöver se över vår lokalanvändning. Vissa verksamheter har medarbetare som idag sitter i olika byggnader, kanske kan vi hitta lösningar där vi kan föra ihop verksamheter genom bättre lokalanvändning, menar kommunchef Margareta Högberg.

Utredningarna ska redovisa för- och nackdelar med olika alternativ samt ekonomiska konsekvenser. Utredningarna ska utmynna i ett eller flera förslag till lokalanvändning med konsekvensbeskrivningar för verksamheten såväl som ekonomiskt.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-08-31

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter