Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunen ska arbeta för HBT-certifiering

Kommunfullmäktige har i juni 2013 beslutat bifalla en motion om att kommunstyrelsen ska arbeta för HBT*-certifiering av kommunal verksamhet.
- Det är viktigt att kommunen bemöter människor likvärdigt och att alla blir synliggjorda oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. HBT-personer ska känna sig trygga i sina kontakter med kommunen, menar Annika Persson (FP) som lämnat in motionen.

RFSL har modell för certifiering


I motionen hänvisar hon till en modell för certifiering som tagits fram av RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Certifieringen innehåller rekommendationer för utbildning av medarbetare, genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden och återkommande uppföljningar.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta för HBT-certifiering av kommunal verksamhet.

- Nu kan Söderhamns kommun inleda ett långsiktigt arbete för att uppnå HBT-certifiering för sina verksamheter. Det kan till exempel gälla förskolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg, familjeenheten och andra verksamheter där kommunens medarbetare möter medborgare, säger Annika Persson.

*Förkortningen HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-07-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter