Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunens medarbetare genomför HBTQ-utbildning via webben

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen att delar av medarbetarna och de förtroendevalda på Söderhamns kommun ska genomföra RFSL:s webbutbildning gällande HBTQ*.

Beslutet, som grundar sig i ett medborgarförslag, innebär att 30 % av personalen och de förtroendevalda i varje nämnd/förvaltning ska utbildas under 2017.

– Webbutbildningen går i linje med Söderhamns kommuns fokusområde jämlikhet och de förbindelser som gjorts i samband med CEMR-deklarationen (jämställdhetsdeklarationen), säger Thomas Norgren chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Syftet med utbildningen är att kunskapen om HBTQ-frågor ska leda till att fler blir inkluderade, både i arbetslivet och i samhället i stort.

– Ur ett jämställdhetsperspektiv är detta en viktig utbildning att ta del av. Ökad medvetenhet bidrar till att alla får samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet, förklarar Lena Wetterlind förvaltningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

RFSL:s webbutbildning ger en första inblick i HBTQ-frågor. I kursen ingår arbetsmiljöfrågor, bemötande och hur normer påverkar oss.

– Vi träffar människor i diverse olika situationer i livet, berättar Lena Wetterlind. Många lever också under mindre gynnsamma förhållanden. Det är därför viktigt att vi hela tiden uppdaterar de kunskaper vi har och tar till oss ny och aktuell forskning.

Utvärdering

Beslutet innebär också att en utvärdering och redovisning av utbildningen sker i december 2017. Därefter tas det beslut om en eventuellt fortsatt utbildning under 2018.

Del av jämlikhetsarbetet

Som en del av kommunens arbete inom fokusområdet jämlikhet fattade kommunstyrelsen i mars också beslut om att anställa en person inom kommunstyrelseförvaltningen för att jobba med frågan. Genom att bland annat ta fram en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen är målet att jämlikhet blir en integrerad del i kommunens löpande arbete.

Tidigare har kommunen HBTQ-certifierat näringslivsenheten inklusive Visit Söderhamn, kommunikationsenheten inklusive kundtjänst och verksamheten på Verkstäderna.  

*Förkortningen HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter