Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Projekt styr- och ledningsmodell

Kommunstyrelsen positiv till styr- och ledningsmodell

Kommunstyrelsen är positiv till förslaget på omarbetad styr- och ledningsmodell. Medarbetare, ledare och politiker har varit med och utvecklat modellen. I december tar kommunfullmäktige ställning till förslaget.

- Det här förslaget innebär en omfattande kulturförändring i hela organisationen. Kulturförändringar tar tid. Om kommunfullmäktige också säger ja till förslaget i december startar en lång process för att förändra arbetet i organisationen innan vi ser fullt genomslag, säger kommunchef Margareta Högberg.

Värderingsstyrning

Mer fokus på värderingar, helhet och processer och mindre fokus på detaljstyrning är målet i den modell som föreslås. Utgångspunkten är att skapa så stor medborgarnytta som möjligt, genom att använda skattekronorna på bästa möjliga vis.

Koncernen behöver fokusera mindre på nämndstrukturen och mer på verksamheternas processer, för att öka effektiviteten och medborgarnyttan.

Genom att uppmuntra önskvärda beteenden i koncernens värdegrund kan mer effektiva beslut fattas. Politiken pekar ut riktningen genom effektmål, och följer upp effekterna, enligt förslaget. Medarbetarna avgör vilka aktiviteter eller insatser som är bäst för att uppnå önskade effekter. Varje medarbetare behöver få stort egenansvar för att driva utveckling och tillåtas vara kreativ för att möta medborgarnas behov.

Ledarna har en nyckelfunktion i denna kulturförändring. Ledarna behöver möjliggöra för medarbetarna att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt utifrån medborgarnas behov. Ansvar för verksamhet, utveckling och ekonomi behöver fördelas längre ut i organisationen.

Det behövs utrymme för ledare och medarbetare att anamma det nya arbetssättet. Ledarnas administrativa börda och medarbetarspann behöver minska.

Alla behöver förstå verksamhetsprocesserna och hur de påverkar varandra. Verksamheterna behöver börja med att analysera vilka behov de ska tillfredsställa, hur väl processerna fungerar och vilka faktorer som stödjer eller motverkar förbättringar.
 
Om modellen får full effekt kan den öka trivsel, motivation och delaktighet i hela organisationen. Resurserna kan användas mer effektivt och det skapas bättre förutsättningar för att medborgarna ska bli mer nöjda med kommunens tjänster.

Förutsättningar för förändrad styr- och ledningsmodell

Förslaget är att tillämpningen av den nya styr- och ledningsmodellen påbörjas 2015. Finansiering av kostnader föreslås samordnas med budgetarbetet för perioden 2016 - 2019.

Om den föreslagna modellen ska få ett bra genomslag behöver koncernen utbilda ledare och medarbetare i det nya tankesättet. Till att börja med behövs en stor engångsinsats för alla, därefter kontinuerliga introduktioner och utbildningar för nya ledare och medarbetare.

Förslaget omfattar hela kommunkoncernen (kommunen och kommunens bolag), men kan behöva anpassas beroende på olika organisatoriska förutsättningar. Om införandet av modellen blir framgångsrik blir det flera olika typer av vinster, både ekonomiskt och på det mänskliga planet.

Nu går förslaget vidare för beslut i kommunfullmäktige i december 2014.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-11-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter