Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

KPMG gör organisationsutredning

Kommunstyrelsen vill utreda den framtida organisationen för Söderhamns kommun och de kommunala bolagen. Efter offentlig upphandling kommer uppdraget att gå till KPMG. Kommunstyrelsen anslår 260 000 kronor.
Målet för utredningen är en kommunal organisation med ett tydligt kund- och medborgarfokus. Kommunstyrelsen vill säkerställa att organisationen håller god kvalitet och är ändamålsenlig för att ge högre medborgarnytta.

- Utredningen kommer att titta på för- och nackdelar med vår nuvarande organisation och jämföra med andra kommuner med liknande struktur och storlek, berättar kommunchef Margareta Högberg som förberett direktiv för utredningen.

Kommunens huvudprocesser utgör grunden för den framtida organisationen: att tillhandahålla omsorgstjänster, möjliggöra lärande och utveckling av individer, utveckla förutsättningarna för en bra livsmiljö och skapa förutsättningar för arbete och tillväxt. Utifrån detta kommer KPMG att föreslå hur organisation och ansvarsfördelning kan se ut.

Utpekade områden


Det finns några saker som utredningen särskilt ska beakta. Kommunstyrelsen vill veta hur utredaren ser på vilka nämnder och förvaltningar som ska arbeta med utbildning, med individ- och familjeomsorg och med äldre- och handikappomsorg.

Organisationsformer, möjlig samverkan med andra kommuner och förslag till politisk organisation är också viktiga att belysa.

KPMG gör utredningen


Kommunstyrelsen godkände i februari 2013 direktiv för en utredning. Inköp Gävleborg har upphandlat en extern utredare. Uppdraget går till KPMG.

Kommunstyrelsen anslår 260 000 kronor till uppdraget, ur kommunstyrelsens budget 2013 för projekt och utveckling.

Utredningen genomförs maj - november 2013. Regelbundna avstämningar görs med kommunstyrelsen, som är styrgrupp för utredningen. Eventuella beslut om organisationen kan tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari 2014, och införas från januari 2015.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-05-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter