Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Många förslag från medborgardialogen

Mindre biltrafik i centrum och fler tillståndsnivåer för handikapparkeringar. Klimatsmarta bostäder och odlingsområden i centrum. Torghandel och sjöbodar längs ån och upplevelsebaserad handel. Mötesplatser året runt och fler sittplatser. Det var några av alla förslag som kom fram under medborgardialogen som hölls på CFL under onsdagskvällen.

Runt 50 personer kom till CFL — Centrum för flexibelt lärande, för att dela med sig av sina åsikter om hur centrum skulle kunna utvecklas. Dialogen fördes vid rundabordssamtal, där ordet var fritt och allt som sades skrevs ner. Åsikterna var många och gick många gånger helt isär när särintressen ställdes mot varandra. Till exempel ville några ta bort biltrafiken helt på Norra Hamngatan för att göra området till rekreationsyta, medan andra tyckte att det istället borde finnas fler parkeringsplatser där.

Här kan du läsa en sammanställning av förslagenPDF (pdf, 17.1 kB) som kom in. Förslagen finns också uppsatta i tidningsrummet i biblioteket.

Under hösten kommer sedan fler åsikter hämtas in från medborgarna och under senhösten kommer ett förslag att utarbetas som kommunfullmäktige tar beslut om i januari 2014.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-08-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter