Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Söderhamns kommunfullmäktige

Nya rutiner för politikerna

Söderhamn får ett arvoderat oppositionsråd och inget partistöd till tomma stolar. Kommunfullmäktige har beslutat i flera ärenden som rör fullmäktiges arbete och ekonomisk ersättning.

Beslut i urval från kommunfullmäktige 25 augusti 2014:

Politikernas arvoden och organisation

Det kommer att bli ett fast arvoderat uppdrag som oppositionsråd i Söderhamns kommun. Oppositionsrådet blir en förtroendevald person som har stöd av minst tre oppositionspartier eller 15 mandat hos oppositionspartierna, eller får flest röster om flera har samma stöd. Oppositionsrådet ska få 70% av heltidsarvode.

Kommunfullmäktige har även beslutat om andra arvoden. Beslutet innebär en höjning av kostnaderna för förtroendemannaorganisationen med cirka 400 000 kr. Tanken är att det ska finansieras genom kostnadsbesparingarna som ska bli genom kommunens nya nämndorganisation från och med årsskiftet.

Förändrat antal ledamöter i nämnder och styrelser görs vid årsskiftet, i samband med den nya nämndorganisationen. Kommunstyrelsen kommer som tidigare att ha 15 ledamöter och 15 personliga ersättare. Barn-och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden, kultur- och samhällsservicenämnden och den nya arbetsmarknads- och socialnämnden får 11 ledamöter och 11 personliga ersättare.

Bygg- och miljönämnden och valnämnden får som tidigare 7 ledamöter och 7 personliga ersättare. Överförmyndarnämnden får som tidigare 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. Styrelserna för Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB ska bestå av 7 ledamöter vardera och inga suppleanter.

Förändringar i partistöd

Från den 1 februari gäller nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen. Kommunfullmäktige har därför beslutat om förändrade regler för Söderhamns kommun från den 1 september 2014.

De nya reglerna i Söderhamn innebär bland annat att ett parti inte kan få partistöd för "tomma" stolar. Om en vald ledamot inte är fastställd för ett mandat i kommunfullmäktige så får partiet inte ersättning för det mandatet.

Partistödet består av ett grundstöd på 75 procent av basbeloppet per parti, ett mandatstöd på 35 procent av basbeloppet per mandat och ett utbildningsbidrag på 5 procent av basbeloppet per mandat.

Ny arbetsordning

Kommunfullmäktige har även beslutat om förändringar i fullmäktiges arbetsordning. Det innebär bland annat att nyvalda fullmäktige sammanträder första gången i oktober (tidigare november) efter allmänna val.

Den nya arbetsordningen ger också fullmäktiges presidium en tydligare roll. Flera uppgifter som tidigare stod på ordförande kan nu även utföras av vice ordförande och andre vice ordförande i presidiet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-09-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter