Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Kommunfullmäktige har beslutat anta nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), som gäller de förtroendevalda som tillträder efter valet 2014. För tidigare förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna enligt PBF-KL ska dessa fortsätta att gälla. Kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av bestämmelserna.

- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sett över pensionsbestämmelserna för förtroendevalda. Inriktningen är att skapa former för aktiv omställning och ta hänsyn till andra närliggande frågor som utformningen av de förtroendevaldas ålderspension, säger kommunens personalchef Anders Fläckman som handlagt ärendet

Den föreslagna nya modellen (OPF-KL) är tänkt att ersätta den tidigare modellen enligt PBF-KL från 2003 som kommunen hittills tillämpat.

Nya riktlinjer för förtroendevalda från 2014

Den nya modellen (OPF-KL) gäller för förtroendevalda som tillträder ett politiskt uppdrag efter valet 2014, där uppdraget uppgår till minst 40 % av heltid. Modellen innebär:

• Alla förtroendevalda som haft sitt uppdrag i minst fyra år (och minst 40 %) ska få del av aktiva omställningsinsatser i likhet med övriga på arbetsmarknaden (t ex utbildning, rådgivning). Varje kommun avgör omfattningen av sådana insatser och vilken kostnadsram som ska gälla.

• Ekonomiskt omställningsstöd ges enligt följande: Varje tjänstgöringsår kvalificerar för tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas i maximalt tre år. År 1 och 2 är ersättningsnivån 85 % av årarvodet. År 3 är ersättningsnivån 60 % av årsarvodet. År 2 och 3 ska stödet samordnas med andra inkomster överstigande ett prisbasbelopp.

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan ges efter årlig ansökan, om en person är över 61 år och längst fram till att personen fyller 65 år. Här krävs minst 40 % tjänstgöring under minst 8 års tid samt att personen tidigare fått ekonomiskt omställningsstöd.

• Förändrade villkor för ålderspension ligger i linje med det helt avgiftsbestämda avtal för personal som SKL skrivit med de fackliga organisationerna. För förtroendevalda baseras detta på utbetalda arvoden som tjänas in till 67 års ålder. Uppräkning sker med inkomstbasbeloppets förändring och ålderspension utbetalas tidigast från 61 års ålder.

Kommunstyrelsen har utsetts till pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av bestämmelserna.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-11-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter