Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Sweco har analyserat hur trender i omvärlden kan påverka Söderhamn framöver. Alla ledare i kommunkoncernen* har analyserat rapporten, för att se utmaningar, förbättringsområden och styrkor.

Hur leds en organisation i en omvärld som ständigt effektiviseras? Förändringstakten ökar alltmer, hur kan vi ha en god beredskap för det? Omvärldsanalysen levererar grunden för analyser och svar inför framtiden.

Ditt företag eller din förening kan också ha nytta av vilka trender som påverkar Söderhamn.

Kommunen har arbetat vidare med omvärldsanalysen. Djupanalyser av verksamheter har genomförts. Materialet blir underlag för att planera inriktning för kommunens verksamheter både på kort och lång sikt.

Omvärldsanalysen ska ingå som en del av kommunens utvecklade styr- och ledningsmodell. Den kombineras även med en kvalificerad analys av befolkningsutvecklingen.

Några aktuella trender

  • Sveriges befolkning växer, blir äldre och får större mångfald.
  • Färre ska försörja fler.
  • Ökade klyftor och spänningar mellan grupper i samhället.
  • 80- och 90-talister tillför ny kompetens och nya krav på arbetsmarknaden.
  • Större arbetsmarknadsområden där fler pendlar.
  • Behovet av människan förändras i takt med digitaliseringen.
  • Klimatpåverkan.
  • Besöksnäringen är en växande näring med ökad konkurrens.
  • Konsekvenser av ett alltmer uppkopplat samhälle.
  • Big data - koppla ihop stora mängder data för att skapa nya funktioner. Hur kan kommunens data användas för att skapa nya appar eller tjänster?

*Kommunkoncernen består av Söderhamns kommun och bolagen Faxeholmen och Söderhamn NÄRA.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Omvärldsanalys för SöderhamnPDF (pdf, 1.7 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2016-08-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter