Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Organisationsutredning av koncernen

Kommunstyrelsen har beslutat att låta göra en organisationsutredning av Söderhamns kommunkoncern. Syftet är att säkerställa kvalitet och ändamålsenlighet i organisationen i högre grad av medborgarnyttan.
- Vill få en kommun med ett ännu tydligare medborgarfokus, där kreativitet, demokrati och öppenhet är i fokus, säger Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande. Ett led i det är att se över organisationen, fortsätter Lindestam.
Målet är att säkerställa en organisation som tydligt har medborgaren eller kunden i fokus. Utredningen ska beskriva nuvarande politisk- och förvaltningsorganisation samt för- och nackdelar med den. Utredningen ska också göra minst tre jämförelser med andra kommuner med liknande struktur och storlek. Utredningen ska ge förslag på framtida organisation politiskt och för förvaltningsorganisationen från 1 januari 2015. Kommunstyrelsen utgör styrgrupp. Utredare kommer att handlas upp genom Inköp Gävleborg.

- Jag välkomnar en utredning av hela koncernen. I en så stor organisation som vi är behöver man då och då se över om den fungerar optimalt, säger Margareta Högberg, kommunchef.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-02-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter